ZUS US-46 Wniosek o wydanie zaświadczenie A1 dla członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego - wersja papierowa

ZUS US-46 Wniosek o wydanie zaświadczenie A1 dla członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego - wersja papierowa

00
645
Wersja: 1023/19
Obowiązuje od 07.05.2019

Do czego stosuje się ZUS US-46

Wniosek US-46 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą najemną lub na własny rachunek). Deklarację może złożyć pracodawca dla osoby będącej członkiem załogi lotniczej lub personelu pokładowego.

W formularzu należy wykazać dane pracownika lub osoby, której wniosek dotyczy, a także dane pracodawcy. Należy również uzupełnić informacje dotyczące portu macierzystego oraz wskazać okres, na jaki miałoby zostać wydane zaświadczenie A1. Formularz umożliwia wskazanie sposobu odbioru zaświadczenia, które należy zaznaczyć w przeznaczonym do tego polu (w placówce ZUS, pocztą lub na koncie na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS).

Jednym z warunków otrzymania zaświadczenia jest potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o otrzymanie zaświadczenia legalnie zamieszkuje na terenie państwa członkowskiego, stąd wymagane jest dołączenie do druku wypełnionego formularza US-54 "Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego".

Podstawa prawna

Art. 11 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF