Aktualnie obowiązujący druk

ZUS US-55 (archiwalny) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii

Wersja: 2974/18 | Pobrań: 2041 | Obowiązuje od: 2019-01-21 do: 2019-05-09
Brak głosów

Opis: ZUS US-55 (archiwalny) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii

Oświadczenie US-55 stosuje się, gdy składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia A1 przez obywatela UE, EOG lub Szwajcarii od dnia 29 czerwca 2018 r. 

Formularz ma zastosowanie dla informacyjnego uzyskania danych o miejscu zamieszkania - mają one wpływ na ustalenie właściwego ustawodastwa na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004.

Miejsce zamieszkania określa w szczególności:

a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich,
b) sytuację osoby składającej wniosek, w tym:

  • charakter i specyfikę wykonywanej pracy (w szczególności miejsce, w którym zazwyczaj ta praca jest wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę),
  • jej sytuację mieszkaniową (zwłaszcza informacja, czy sytuacja ta ma charakter stały),
  •  jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne,
  • czy osoba prowadzi jakąkolwiek działalność o charakterze niezarobkowym,
  • czy osoba ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce lub czy osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 13 rozporządzenia nr 883/2004

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.