Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-US-WSW-01 (archiwalny) Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka

Wersja: 16.06.2014 | Pobrań: 236 | Obowiązuje od: 2014-06-16 do: 2017-03-31
Brak głosów

Opis: ZUS-US-WSW-01 (archiwalny) Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka

TRANSFER DLA WSPÓŁMAŁŻONKA
(art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)
Zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) w powiązaniu z art. 126 i 131 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.), jeżeli ubezpieczony, dla którego Zakład prowadzi subkonto, pozostawał w związku małżeńskim, część składek zewidencjonowanych na subkoncie, która w wyniku podziału przypada współmałżonkowi, jest ewidencjonowana na subkoncie współmałżonka – w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
W przypadku, gdy współmałżonek osoby zmarłej nie posiada subkonta w ZUS, Zakład zakłada subkonto i przekazuje na nie należne środki.

WNIOSEK O TRANSFER/WYPŁATĘ
Zgodnie z art. 40e ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) w powiązaniu z art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.), w przypadku, gdy małżonek zmarłego nabywa prawo do środków zgromadzonych na subkoncie, jako osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako spadkobierca, przypadającą mu w wyniku podziału część składek zewidencjonowanych na subkoncie osoby zmarłej, ewidencjonuje się na jego subkoncie, jeżeli zażąda przekazania środków zmarłego na swoje subkonto.
W razie braku żądania przekazania środków zmarłego na subkonto współmałżonka, kwota zostanie wypłacona.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2013 poz. 1442)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.