ZUS ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres

Wersja: 06.10.2020 | Pobrań: 589
Brak głosów

Opis: ZUS ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres

Matce posiadającej prawo do świadczeń chorobowych przysługuje zasiłek macierzyński za okres przebywania na urlopie macierzyńskim. Zasady jego przyznawania regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2010 nr 77 poz 512).
Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która:
  • urodziła dziecko,
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia (w przypadku dziecka w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia) - i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej), a w przypadku dziecka w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia.
 
Po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego jedno z rodziców ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni. Może być on wykorzystany w całości przez matkę lub przez oboje rodziców. Dodatkowy urlop macierzyński jest dobrowolny. Wniosek należy złożyć z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Można również nie później niż 14 dni po porodzie złożyć jeden wspólny wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze (a po nim jeszcze urlopu rodzicielskiego).

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS. 

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.