ZUS ZZD Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe - z wysyłką do PUE ZUS

ZUS ZZD Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe - z wysyłką do PUE ZUS

00
764
Wersja: 1743/22
Obowiązuje od 29.07.2022

Do czego stosuje się ZUS ZZD

Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe
Instrukcja wypełniania: Wypełnij ten wniosek, jeżeli pobierasz świadczenia krótkoterminowe, tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy i chcesz: zgłosić nam zmianę adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, imienia/ nazwiska lub numeru rachunku bankowego, – żebyśmy przekazywali Twoje świadczenie na rachunek bankowy

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS..

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF