Aktualnie obowiązujący druk

ZUS ZZU (archiwalny) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Wersja: 21.09.2005 | Pobrań: 1554 | Obowiązuje do: 2013-11-12
Brak głosów

Opis: ZUS ZZU (archiwalny) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Ubezpieczony może złożyć zapytanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na druku ZUS ZZU.
W części I ubezpieczony uzupełnia swoje dane identyfikacyjne.
W części II określa zakres informacji, jakie chce uzyskać z ZUS. Zaznacza, czy informacja ma dotyczyć danych ubezpieczonego zgłoszonych przez płatnika, danych o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym (OFE), danych o Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, danych o składkach przekazanych do OFE w danym okresie, danych o składkach i/lub świadczeniach wykazanych przez płatnika w imiennych raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS.
W punkcie a) ubezpieczony wpisuje okres, za który chce uzyskać informacje dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne.
W punkcie b) wskazuje okresy, za które  chce uzyskać informacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Część c) dotyczy wypłacanych świadczeń (zasiłki: rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, chorobowe, opiekuńcze, macierzyński, porodowy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, ewentualnie inne świadczenie). Ubezpieczony wpisuje nazwę świadczenia, o które chce zapytać. 
Ubezpieczony uzupełnia także dane płatnika składek, który zobowiązany był do przekazywania dokumentów  ubezpieczeniowych do ZUS.
W kolejnych częściach ubezpieczony określa, w jaki sposób Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przekazać odpowiedź na jego zapytanie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.