ZwSRU Zgłoszenie w sprawie rejestracji umowy najmu/dzierżawy/leasingu pojazdu samochodowego

Wersja: 31.03.2014 | Pobrań: 1502 | Obowiązuje od: 2014-03-31
Brak głosów

Opis: ZwSRU Zgłoszenie w sprawie rejestracji umowy najmu/dzierżawy/leasingu pojazdu samochodowego

W przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej  przed dniem 1 kwietnia 2014 r. możliwa jest kontynuacja odliczania całej wartości podatku VAT zawartego w fakturach wystawianych również po 31 marca 2014 r. z tytułu z tytułu rat leasingu lub czynszu najmu, dzierżawy. W zakresie innych wydatków niż raty czynszu najmu, dzierżawy lub leasingu, dokonanych w związku z używaniem auta po 31 marca 2014 r. również do zgłoszonych pojazdów stosowane jest ograniczenie prawa odliczenia podatku VAT do 50% kwoty zawartej w fakturze w związku z innymi wydatkami związanymi z pojazdem. Odliczenie 50% dotyczyć będzie zatem:

  • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (w zakresie paliw możliwe jest dodatkowe ograniczenie tego prawa do czerwca 2015 r., w zależności od typu pojazdu i dopuszczalnej ładowności),
  • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych.

 

Stosowanie odliczenia 100% podatku VAT z faktur za opłatę czynszu odbywa się pod warunkiem, że:

a)  pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

b)  umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Stosowanie 100% odliczenia VAT ustala się  bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Jeżeli warunki zgłoszenia nie zostaną spełnione, umowy rozlicza się na tych samych zasadach co i te, które zawarte zostaną po 31 marca 2014 r., czyli m.in. z odliczeniem 50% VAT.

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 312)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.