Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZZP-Gorz Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Gorzów Wielkopolski
ZZP-Gorz (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Gorzów Wielkopolski

ZZP-Gorz (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Gorzów Wielkopolski

00
191
Wersja: 10.12.2012

Do czego stosuje się ZZP-Gorz

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zmianie stanu faktycznego.
 2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 4. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, należy załączyć dodatkowo:
  • dokumenty potwierdzające aktualny adres zamieszkania.
 5. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, należy załączyć dodatkowo:
  • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
 6. W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, należy załączyć dodatkowo:
  • dowód własności podwozia lub ramy,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dokumenty firmy, w przypadku nabycia pojazdu na firmę.
 8. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Sposób załatwiania sprawy:

 1. Osobisty.
 2. Przez pełnomocnika.

http://www.eurzad.gorzow.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz.1137 z późn.zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF