Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Druki Infor Lex druki do wypełnienia

EF (archiwalny) Ewidencja VAT sprzedaż
Podatnicy podatku od towarów i usług, zarówno czynni, jak i zwolnieni z VAT, zobowiązani są ewidencjonować sprzedaż celem rozliczania jej w tym podatku. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku ze względu na sprzedaż poniżej 150.000 zł, są obowiązani prowadzić ewid
0
3485
EF (archiwalny) Ewidencja VAT - sprzedaż
Podatnicy podatku od towarów i usług, zarówno czynni, jak i zwolnieni z VAT, zobowiązani są ewidencjonować sprzedaż celem rozliczania jej w tym podatku. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku ze względu na sprzedaż poniżej 150.000 zł, są obowiązani prowadzić ewi
0
3230
VAT-ZZ (5) (archiwalny) Wniosek o zwrot podatku VAT
Chcąc ubiegać się o zwrot podatku VAT należy wypełnić powyższy wniosek. Wniosek o zwrot podatku VAT dołacza się do głównej deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D i składa się w urzędzie skarbowym. W części B należy uzupełnić dane podatnika (dane identyfikacyjne lub dane persona
5.0
3082
VAT-ZD (1) - w. niem. (archiwalny) MITTEILUNG ÜBER DIE BERICHTIGUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGE UND DER ZAHLLAST
Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego stanowi załącznik do deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. W przypadku gdy w części B. zabraknie miejsca na wpisanie kolejnego dłużnika należy dołączyć kolejny załącznik
0
2983
VAT-ZD (1) - w. ang. (archiwalny) NOTIFICATION OF TAXABLE BASE AND OUTPUT VAT ADJUSTMENT
The notice of adjustment of the taxable amount and of the amount of output tax shall be attached to the VAT return: VAT-7, VAT-7K and VAT-7D. If in part B. there is no space for entering another debtor, another VAT-ZD attachment should be attached, where items 10 and 11 should
0
2978
EFZp (archiwalny) Ewidencja VAT - zakup + prewspółczynnik
Podatnicy VAT czynni prowadzić powinni ewidencję wskazująca na podstawy opodatkowania oraz wartość podatku VAT dotyczące nabywanych towarów i usług. Dokumentacja taka stanowi, łącznie z ewidencją sprzedaży komplet druków, jakie obowiązkowo przedstawiać musi podatnik VAT czynny w
0
2964
EFZ (archiwalny) Ewidencja VAT - zakup
Podatnicy VAT czynni prowadzić powinni ewidencję wskazująca na podstawy opodatkowania oraz wartość podatku VAT dotyczące nabywanych towarów i usług. Dokumentacja taka stanowi, łącznie z ewidencją sprzedaży komplet druków, jakie obowiązkowo przedstawiać musi podatnik VAT czynny w
5.0
2501
VAT-27K (1) (archiwalny)(kwartalna) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym
Formularz "Informacja podsumowująca o dokonanych transakcjach w obrocie krajowym" przeznaczony jest dla podatników podatku od towarów i usług kupujących towary opodatkowane u nabywcy na zasadzie odwróconego obciążenia. W deklaracji wykazywać należy nabycia towarów wymienionych w
0
2500
VAT-7K (7) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, niemający obowiązku płacenia zaliczek na podatek za okresy miesięczne. W poz. 6 wp
5.0
2401
VAT-7 (13) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 s
0
2282
VAT-7 (12) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (12) w wersji elektronicznej może być stosowany od dnia 1 października 2012 r. Wysyłka z wcześniejszą datą jest niemożliwa (również w przypadku składania korekt). Każda próba wysłania deklaracji zostanie odrzucona. Korektę za okres przed 1 października 2012 należy dostarczy
0
2012
EW_VAT (archiwalny) Kreator ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - z wysyłką JPK
Kreator ewidencji zakupu i sprzedaży VAT ułatwia podatnikom VAT czynnym na prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży. Kreator pozwala na prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu, poprzez dodawanie kolejnych arkuszy ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu. S
4.0
1649
VAT-7 (11) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7
0
1412
VAT-7 (10) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 s
0
696
VII-R (IOSS) (archiwalny) Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT
Zgłoszenie składa podatnik, który ma zamiar w ramach szczególnej procedury nieunijnej VAT-OSS rozliczać podatek VAT. Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej składane jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i jest kierowane do Naczelnika Drugie
0
1304
VII-RP (IOSS) (1) (archiwalny) Zgłoszenie pośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury rozliczania VAT
Zgłoszenie składa podatnik, który ma zamiar w ramach szczególnej procedury nieunijnej VAT-OSS rozliczać podatek VAT. Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej składane jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i jest kierowane do Naczelnika Drugie
0
1284
VIN-R (2) (archiwalny) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
Formularz VIN-R składają podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. Miejscem złożenia deklaracji jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Przez „procedurę nieunijną" roz
4.0
1667
VIN-R (OSS) (3) (archiwalny) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
Zgłoszenie składa podatnik, który ma zamiar w ramach szczególnej procedury nieunijnej VAT-OSS rozliczać podatek VAT. Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej składane jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i jest kierowane do Naczelnika Drugie
4.0
1493
VIN-R (2) (archiwalny) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
Formularz VIN-R składają podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. Miejscem złożenia deklaracji jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Przez „procedurę nieunijną" ro
0
553
VAT-13 (2) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
Formularz VAT-13 (2) składają przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz podatnika w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym. Miejscem składania deklaracji jest Urz
0
1348
Strona 19 z 19

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.