Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Druki Infor Lex druki do wypełnienia

VAT-13 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
Zgodnie z nowym Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. został wprowadzony nowy formularz Deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego. Podstawa prawna: Art. 99 ust. 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U
0
703
WoWZP (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług (VAT)
Podstawową zasadą opodatkowania podatkiem VAT jest zasadna neutralności. Oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (płaconego do urzędu skarbowego) o podatek naliczony - zapłacony przy zakupie towaru bądź usługi. Taki mechanizm powoduje, że podatek
0
2497
WoWZP (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony
Formularz należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w celu otrzymania zaświadczenia, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podatnika. Składając wniosek o zaświadczenie należy podać dane dotyczące imienia i nazwisk
0
1053
VAT-14 (2) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. W przypadku niewp
3.0
654
VAT-14 (3) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. W przypadku niewp
0
650
VAT-14 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. Na druku należy pod
0
228
VAT-14/A (3) (archiwalny) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. W przypadku niewp
0
231
VAT-14/A (2) (archiwalny) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. W przypadku niewp
1.0
157
VAT-14/A (1) (archiwalny) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. Na druku należy pod
5.0
127
VAT-R (16) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Podatnicy deklarację VAT-R składają: Podmioty wykonujące dział
4.5
126 747
Strona 20 z 19

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.