Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

e-Deklaracje druki do wypełnienia

PIT-CFC (4) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Wzór formularza PIT-CFC (4) obowiązuje od 1 stycznia 2022roku. Formularz PIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokośc
1.0
803
TPR-C/TPR-P (5) zał.F Dane transakcji F - transakcje refakturowania (oznaczone kodami 1501 lub 2501), korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Termin złożenia informacji TPR wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 listopada. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
792
CIT-CFC (4) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Formularz CIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych z zagranicznej spółki kon
0
785
TPR-C/TPR-P zał.CZ (archiwalny) Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204 (transakcje zwolnione)
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Formularz służy do informowania o cenach transferowych, gdzie podmiot, zawierał wyłącznie transakc
0
740
PIT-CFC (5) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Wzór formularza PIT-CFC (5) obowiązuje od 1 stycznia 2023roku. Formularz PIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokośc
0
724
VIN-DO (OSS) zał. C.2 Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej
Formularz VIN-DO jest deklaracją dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej. Składa go podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej,który ma zamiar rozliczać podatek VAT w ramach szczególnej procedury unijnej OSS. Deklarację składa się za pomocą środków ko
0
699
EVatPL (OSS) Ewidencja VAT - VAT rozliczany w Polsce
Ewidencja niezbędna jest podatnikowi, obowiązanemu do poboru podatku, przy czym ewidencja proqadzona usi być w sposób pozwalający na prawidłowe obliczenie i pobór podatku oraz wykazanie całkowitej kwoty pobranego podatku w deklaracji miesięcznej. Ewidencja jest przechowywana prze
0
692
VIN-DO (OSS) zał. C.3 Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej
Formularz VIN-DO jest deklaracją dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej. Składa go podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej,który ma zamiar rozliczać podatek VAT w ramach szczególnej procedury unijnej OSS. Deklarację składa się za pomocą środków ko
0
688
WH-WOP (2) Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
676
CIT/PD (1) Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów
Formularz CIT/PD "Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają go podatnicy, którzy w roku podatkowym ponieśli bezpośrednio lub pośrednio koszty, o których mowa w art. 24aa ust. 3 ust
0
633
CIT/WZG (3) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą grupę kapitałow
Formularz CIT/WZG"Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą grupę kapitałową" stanowi załącznik do zeznania CIT-8AB. Wypełniają podatnicy
1.0
617
CIT/A (1) Informacja o zakładach (oddziałach)
Składający: Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium Rzecz
0
601
PT-2/PT-2S (2) Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego
Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego PT-2 składają podatnicy, którzy złożyli oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, o którym mowa w art.12 ust.1 w związku z art.9 ust.2 ustawy, zwany dalej "urzędem
0
586
WH-WOE (1) Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych
Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: Art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lute
0
577
WH-WAE (1) Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo zbiorcze rachunki o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku doch
Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji Podstawa prawna: Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm). Składający: Płatnik podatku doch
0
575
CRS-1 (3) (2019-2022) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych
Podstawa prawna:Art. 33 ust. 1, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2019 r. poz.648). CRS-1raportują polskie instytucje finansowe. Termin składania:do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego z
5.0
572
WH-WOP (1) (archiwalny) Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
569
WH-WPZ (2) Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
Pojęciem "podatek u źródła" określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest prz
0
564
CIT/CFI (2) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej
Formularz CIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych z zagranicznej spółki kon
0
561
VIN-D zal (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (OSS)
Deklaracje dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (VIN-D) składają podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. Deklaracje składa się za okresy kwartalne w termin
0
555
Strona 10 z 39

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.