e-Deklaracje

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
  • CRBRZG zal (2) Załącznik do zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
    Od 1 października 2019 r. został uruchomiony system CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych - osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią...
    Liczba pobrań: 1 496
    Brak głosów
  • CRS-1 (1) (archiwalny) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych
    CRS-1 należy złożyć do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego za rok poprzedni, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy informację za rok 2016 raportująca instytucja finansowa przekazuje w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Miejscem składania informacji jest...
    Liczba pobrań: 464
    Brak głosów
  • CRS-1 (2) (2016-2018) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych
    Podstawa prawna: Art. 33 ust. 1, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2019 r. poz.648) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy...
    Liczba pobrań: 549
    Brak głosów
  • CRS-1 (3) (2019-2022) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych
    Podstawa prawna: Art. 33 ust. 1, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2019 r. poz.648). CRS-1 raportują polskie instytucje finansowe. Termin składania...
    Liczba pobrań: 526
    Brak głosów
  • CRS-1C (1) (archiwalny) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych - załącznik
    CRS-1 należy złożyć do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego za rok poprzedni, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy informację za rok 2016 raportująca instytucja finansowa przekazuje w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Miejscem składania informacji jest...
    Liczba pobrań: 298
    Brak głosów
  • CRS-1C (2) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych - załącznik
    Podstawa prawna: Art. 33 ust. 1, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2019 r. poz.648) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy...
    Liczba pobrań: 368
    Brak głosów
  • CRS-1C (3) Dane polskiej raportującej instytucji finansowej - załącznik
    CRS-1 należy złożyć do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Miejscem składania informacji jest Ministerstwo Finansów. Informację składają raportujące polskie instytucje finansowe. Uwaga: Pełna funkcjonalność formularza CRS-1...
    Liczba pobrań: 300
    Brak głosów
  • DRA-2 (1) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi ...
    Zbiorczą deklarację składa podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty, o której mowa w art13  ust. 1 ustawy. Termin składania: Do l20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upływa termin na...
    Liczba pobrań: 771
    Brak głosów
  • DSF-1 (1) Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej
    Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody (przychód minus koszty) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w: art. 27 ust....
    Liczba pobrań: 29 961
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (5 głosów)
  • EVatPAU (OSS) Ewidencja VAT - VAT płacony przez portal aukcyjny (platformę elektroniczną)
    Prowadzenie ewidencji wymagane jest u podatników, którzy ułatwiają poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej: 1) sprzedaży na odległość towarów importowanych innej niż dostawa towar...
    Liczba pobrań: 379
    Brak głosów