e-Deklaracje

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • CIT/TP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz CIT/TP stanowi załącznik do zeznania CIT-8. CIT/TP to jest uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata...
  Liczba pobrań: 1 076
  Brak głosów
 • SSE/A (2) Wykaz udziałów w spółkach
  Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r. Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20...
  Liczba pobrań: 1 076
  Brak głosów
 • VAT-7D (6) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  Wzór VAT-7D (6) stosuje się począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy...
  Liczba pobrań: 1 070
  Brak głosów
 • CIT/8SP (4) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej ...
  Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, kt...
  Liczba pobrań: 1 060
  Brak głosów
 • PIT-36S (28) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36S (28) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla podatników - przedsiębiorców w spadku, do których ma...
  Liczba pobrań: 1 056
  Brak głosów
 • CIT/8S (3) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej ...
  Formularz CIT/8S stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej....
  Liczba pobrań: 1 056
  Brak głosów
 • ORD-ZU (1) (archiwalny) Wyjaśnienie do korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji...
  Liczba pobrań: 1 045
  Brak głosów
 • CIT/8SP (3) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej ...
  Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, kt...
  Liczba pobrań: 1 039
  Brak głosów
 • PSD-1 (2) Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
  Deklarację PSD-1 składają sprzedawcy, którzy osiągnęli przychód ze sprzedaży detalicznej przekraczający kwotę 17 000 000 zł. Przychód ze sprzedaży detalicznej stanowią zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy...
  Liczba pobrań: 1 035
  Brak głosów
 • CIT/BR (3) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych
  CIT-BR stanowi załącznik do zeznań: CIT-8, CIT-8A i CIT-8B. Formularz wypełniają podatnicy korzystający z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych...
  Liczba pobrań: 1 004
  Brak głosów