e-Deklaracje

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • VIU-D C.3. (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej (OSS) - załącznik C.3.
  Deklaracje VIU-D składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, zgodnie z art. 130c ust. 2 ustawy. Deklaracje składają podatnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadku...
  Liczba pobrań: 1 208
  Brak głosów
 • CIT/WZ (2) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę ...
  Formularz CIT/WZ "Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, kt...
  Liczba pobrań: 1 206
  Brak głosów
 • PSD-1 (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
  Deklarację PSD-1 składają sprzedawcy, którzy osiągnęli przychód ze sprzedaży detalicznej przekraczający kwotę 17 000 000 zł. Przychód ze sprzedaży detalicznej stanowią zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy...
  Liczba pobrań: 1 159
  Brak głosów
 • NIP-8 (1)-D.3 (archiwalny) Załącznik do NIP-8: Dane wspólnika
  Formularz NIP-8 przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców,  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych...
  Liczba pobrań: 1 125
  Brak głosów
 • PIT-TP (2) (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz PIT-TP a stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce...
  Liczba pobrań: 1 112
  Brak głosów
 • SSE/A (2) Wykaz udziałów w spółkach
  Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r. Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20...
  Liczba pobrań: 1 105
  Brak głosów
 • CIT/8S (4) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej ...
  Formularz CIT/8S stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej....
  Liczba pobrań: 1 094
  Brak głosów
 • CIT/MIT (2) (archiwalny) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika ...
  Formularz CIT/MIT stanowi załącznik do zeznania CIT-8 i CIT-8AB. CIT-8 składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający...
  Liczba pobrań: 1 091
  Brak głosów
 • CIT/TP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz CIT/TP stanowi załącznik do zeznania CIT-8. CIT/TP to jest uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata...
  Liczba pobrań: 1 076
  Brak głosów
 • VAT-7D (6) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  Wzór VAT-7D (6) stosuje się począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy...
  Liczba pobrań: 1 070
  Brak głosów