e-Deklaracje

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • PCC-3 (4) (archiwalny) (od IX 2014) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
  Najnowsza wersja formularza PCC-3 (4) obowiązuje od dnia 1 września 2014 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w...
  Liczba pobrań: 66 478
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (11 głosów)
 • PCC -3/A (2) (archiwalny) (od IX 2014) Informacja o pozostałych podatnikach
  Informacja o pozostałych podatnikach stanowi załącznik do deklaracji PCC-3. Druk PCC-3 wraz z załącznikiem należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego....
  Liczba pobrań: 7 135
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (5 głosów)
 • VAT-ZZ (5) (archiwalny) Wniosek o zwrot podatku VAT
  Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym. Formularz...
  Liczba pobrań: 8 282
  Brak głosów
 • VAT-ZT (5) (archiwalny) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT
  Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym. Formularz...
  Liczba pobrań: 2 834
  Brak głosów
 • NAD-ZP (2) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
  Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podatnika i stanowi załącznik do formularza VAT-7D. W części A wniosku NAD-ZP należy podać dane...
  Liczba pobrań: 3 580
  Brak głosów
 • NIP-7 (2) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej ...
  Formularz przeznaczony dla osób: a) niebędących przedsiębiorcami (niepodlegających wpisowi do CEIDG): - prowadzących działalność gospodarczą lub - podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług lub będących...
  Liczba pobrań: 5 163
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)
 • NIP-2 (9) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki ...
  Formularz przeznaczony dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne....
  Liczba pobrań: 7 295
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • NIP-2 (9) - Rach (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Rachunki związane z działalnością
  W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać rachunki związane z działalnością (z wyjątkiem rachunku wskazanego do zwrotu podatku lub nadpłaty w poz. 51-54 części B.10.1.). W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy wypełnić załącznik...
  Liczba pobrań: 797
  Brak głosów
 • NIP-2 (9) - Ad (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Adresy miejsc prowadzenia działalności
  W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku...
  Liczba pobrań: 897
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • NIP-2/A (6) (archiwalny) Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających ...
  Formularz "Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu" może być składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2. W przypadku zgłoszenia...
  Liczba pobrań: 1 342
  Brak głosów