e-pity 2019

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • ZUS Z-3 zal Zaświadczenie płatnika składek - załącznik
  Pracownicy nabywają prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do 30-dniowego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia...
  Liczba pobrań: 581
  Brak głosów
 • PIT/NW (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej
  PIT/NW jest załącznikiem do głównego formularza PIT-N1. Składający: Informacja sporządzana przez spółkę nieruchomościową o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5%...
  Liczba pobrań: 544
  Brak głosów
 • PIT-N2 (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących
  Składający: Podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 % praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku...
  Liczba pobrań: 530
  Brak głosów
 • PIT-RPZ (1) Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób ...
  Oświadczenie PIT-PZ (1) składa podatnik osobno lub wspólnie z członkiem rodziny, jeśli wyrazi (lub wyrażą) wolę opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych, przy czym spełnione muszą zostać następujące warunki: oświadczenie...
  Liczba pobrań: 468
  Brak głosów
 • PIT-PZ (1) Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych ...
  Oświadczenie PIT-PZ (1) składa podatnik osobno lub wspólnie z członkiem rodziny, jeśli wyrazi (lub wyrażą) wolę opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych, przy czym spełnione muszą zostać następujące warunki: oświadczenie...
  Liczba pobrań: 468
  Brak głosów
 • ZUS Z-3a zal Zaświadczenie płatnika składek - załącznik
  Zaświadczenie ZUS Z-3a wypełnia się, jeśli osobie niebędącej pracownikiem ma zostać ustalone prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Zaświadczenie płatnika składek składa...
  Liczba pobrań: 362
  Brak głosów