e-Sprawozdania finansowe

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • CIT-N1 (1) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej
  Deklarację CIT-N1 (1) wraz z załącznikiem CIT/NW (1) zobowiązani przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są: spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały...
  Liczba pobrań: 864
  Brak głosów
 • CIT-N2 (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących
  Deklarację CIT-N2 (2) zobowiązani przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są  podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 % praw głosu w sp...
  Liczba pobrań: 551
  Brak głosów
 • CIT-NZ (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
  Opodatkowaniu exit tax podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zmiana rezydencji podatkowej...
  Liczba pobrań: 1 349
  Brak głosów
 • CIT-ST (7) (archiwalny) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego ...
  CIT-ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę w tym podatnicy prowadzący...
  Liczba pobrań: 10 040
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (3 głosy)
 • CIT-ST (7) (archiwalny) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego ...
  CIT-ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę w tym podatnicy prowadzący...
  Liczba pobrań: 8 421
  Brak głosów
 • CIT-ST (7) (archiwalny) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego ...
  CIT-ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę w tym podatnicy prowadzący...
  Liczba pobrań: 6 542
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
 • CIT-ST (8) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z ...
  CIT-ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę w tym podatnicy prowadzący...
  Liczba pobrań: 9 451
  Brak głosów
 • CIT-ST/A (5) (archiwalny) Informacja o zakładach (oddziałach)
  CIT-ST/A należy składać łącznie z drukiem CIT-ST. W załączniku CIT-ST/A wskazuje się ilość oraz miejsce położenia poszczególnych zakładów (oddziałów) podatnika. CIT-ST/A może być składany tylko jako załącznik do druku CIT-ST. W...
  Liczba pobrań: 4 218
  Brak głosów
 • CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
  CIT-ST/A należy składać łącznie z drukiem CIT-ST. W załączniku CIT-ST/A wskazuje się ilość oraz miejsce położenia poszczególnych zakładów (oddziałów) podatnika. CIT-ST/A może być składany tylko jako załącznik do druku CIT-ST. W...
  Liczba pobrań: 3 715
  Brak głosów
 • CIT-TP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie
  Wzór formularza stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego...
  Liczba pobrań: 2 033
  Brak głosów