Finanse i księgowość

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • GUS RG-SC (archiwalny) Informacje o wspólnikach spółki cywilnej
  RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej jest załącznikiem do wniosku RG-1. W pierwszej części formularza należy wpisać dane spółki cywilnej. W kolejnych częściach  należy uzupełnić dane wspólników sp...
  Liczba pobrań: 1 132
  Brak głosów
 • GUS RG-RD (archiwalny) Wykonywana działalność
  Formularz GUS RG-RD stanowi załącznik do Wniosku GUS RG-1. Wniosek RG-1 wraz z załącznikami powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego: osoba prawna lub jednostka organizacyjna...
  Liczba pobrań: 1 411
  Brak głosów
 • GUS Z-KW (archiwalny) Statystyczna karta wypadku
  Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy GUS. Kartę wypełnia się wówczas, gdy zbadane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym...
  Liczba pobrań: 1 995
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • SSE/A (1) (archiwalny) Wykaz udziałów w spółkach
  Formularz SSE/A (1) jest załącznikiem do informacji SSE/R. Druk SSE/A stanowi wykaz udziałów w spółkach. W części A należy wpisać dane składającego (nazwa pełna, jeśli składający nie jest osobą fizyczną lub nazwisko, imię, data...
  Liczba pobrań: 244
  Brak głosów
 • SSE-R/A (2) (archiwalny) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów ...
  Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą Załącznik do informacji SSE-R. Załącznik przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, których mowa w art.5...
  Liczba pobrań: 1 627
  Brak głosów
 • SSE-R (4) (archiwalny) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej ...
  Informacja składana jest na podstawie art.7 ust.3 i 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą...
  Liczba pobrań: 1 800
  Brak głosów
 • GUS RF-01 (2012) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych ...
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 1 042
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)
 • GUS KZ (2012) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym
  Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających udziały...
  Liczba pobrań: 1 018
  Brak głosów
 • GUS F-02 (2012) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowe
  Statystyczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok należało składać do 30 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2012. Składane było w terminie od 13-03-2013 do 30-04-2013. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z...
  Liczba pobrań: 1 086
  Brak głosów
 • GUS DG-1 ZAŁ (2012) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
  Formularz archwialny, obowiązywał do 08.01.2013 r. Aktualnie obowiązujący formularz jest dostępny w bazie formularzy fillUp pod nazwą: GUS DG-1 ZAŁ (2013) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
  Liczba pobrań: 195
  Brak głosów