Firmowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • UNP Umowa najmu pokoju w budynku mieszkalnym
  Dowolność zawierania umów nie wyklucza najmu części budynku czy lokalu. Stąd możliwe jest wynajęcie pokoju, sali, ściany czy korytarza. Umowa powinna precyzyjne wskazywać co stanowi przedmiot najmu, jakie są jego warunki oraz jaka jest...
  Liczba pobrań: 2 635
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)
 • UNP-zal 1 Załącznik nr 1 do umowy najmu pokoju w budynku mieszkalnym - protokół zdawczo - odbiorczy
  Formularz stanowi załącznik do druku UNP-Umowa najmu pokoju w budynku mieszkalnym. Dowolność zawierania umów nie wyklucza najmu części budynku czy lokalu. Stąd możliwe jest wynajęcie pokoju, sali, ściany czy korytarza. Umowa powinna...
  Liczba pobrań: 289
  Brak głosów
 • UNP-zal 2 Załącznik nr 2 do umowy najmu pokoju w budynku mieszkalnym - protokół zdawczo - odbiorczy
  Formularz stanowi załącznik do druku UNP-Umowa najmu pokoju w budynku mieszkalnym. Dowolność zawierania umów nie wyklucza najmu części budynku czy lokalu. Stąd możliwe jest wynajęcie pokoju, sali, ściany czy korytarza. Umowa powinna...
  Liczba pobrań: 339
  Brak głosów
 • UNBDG-zal 2 Załącznik nr 2 do umowy najmu budynku - protokół zdawczo - odbiorczy
  Formularz stanowi załącznik do druku UNBDG - Umowa najmu budynku dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest wynajęcie całego budynku (nieruchomości z budynkiem) na cele prowadzenia działalności gospodarczej o...
  Liczba pobrań: 263
  Brak głosów
 • UNBDG-zal 1 Załącznik nr 1 do umowy najmu budynku - protokół zdawczo - odbiorczy
  Formularz stanowi załącznik do druku UNBDG - Umowa najmu budynku dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest wynajęcie całego budynku (nieruchomości z budynkiem) na cele prowadzenia działalności gospodarczej o...
  Liczba pobrań: 285
  Brak głosów
 • UNBDG Umowa najmu budynku dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dopuszczalne jest wynajęcie całego budynku (nieruchomości z budynkiem) na cele prowadzenia działalności gospodarczej o określonym przedmiocie. Umowa powinna precyzować, jaka działalność może być w nieruchomości prowadzona i w jakim zakresie...
  Liczba pobrań: 986
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • POK Pokwitowanie
  Pokwitowanie stanowi dowód dokonania określonej czynności, np. przyjęcia określonego świadczenia pieniężnego. Może stać się ważnym elementem w dowodzeniu przez stronę wykonania zobowiązania i zwolnienia się z długu.
  Liczba pobrań: 1 144
  Brak głosów
 • PoPTP Podanie o przesunięcie terminu płatności
  Przesunięcie terminu płatności wynika wyłącznie z woli stron kontraktu, zatem jego pozytywne rozpatrzenie wymaga zgody ze strony wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu, w grę wchodzić może odpowiedzialność wynikająca...
  Liczba pobrań: 854
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • Fv(n5s) (2011, 2012) (archiwalny) Faktura VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 5 pozycji)
  Ten formularz to archiwalny wzór faktury, który obowiązywał w latach 2011-2012. Zostały w nim zamieszczone stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. czyli 23%, 8%, 5%, 0% i zwolniona od podatku. Faktura VAT stanowi podstawowy...
  Liczba pobrań: 1 136
  Brak głosów
 • OoZRP Oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem pracy
  Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się: - z treścią regulaminu pracy, a w przypadku określonym w art. 29 § 3 Kodeksu pracy - z informacją, o której mowa w tym przepisie, - z...
  Liczba pobrań: 1 658
  Brak głosów