Firmowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • UNP-zal 1 Załącznik nr 1 do umowy najmu pokoju w budynku mieszkalnym - protokół zdawczo - odbiorczy
  Formularz stanowi załącznik do druku UNP-Umowa najmu pokoju w budynku mieszkalnym. Dowolność zawierania umów nie wyklucza najmu części budynku czy lokalu. Stąd możliwe jest wynajęcie pokoju, sali, ściany czy korytarza. Umowa powinna...
  Liczba pobrań: 301
  Brak głosów
 • UNP-zal 2 Załącznik nr 2 do umowy najmu pokoju w budynku mieszkalnym - protokół zdawczo - odbiorczy
  Formularz stanowi załącznik do druku UNP-Umowa najmu pokoju w budynku mieszkalnym. Dowolność zawierania umów nie wyklucza najmu części budynku czy lokalu. Stąd możliwe jest wynajęcie pokoju, sali, ściany czy korytarza. Umowa powinna...
  Liczba pobrań: 348
  Brak głosów
 • UNBDG-zal 2 Załącznik nr 2 do umowy najmu budynku - protokół zdawczo - odbiorczy
  Formularz stanowi załącznik do druku UNBDG - Umowa najmu budynku dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest wynajęcie całego budynku (nieruchomości z budynkiem) na cele prowadzenia działalności gospodarczej o...
  Liczba pobrań: 270
  Brak głosów
 • UNBDG-zal 1 Załącznik nr 1 do umowy najmu budynku - protokół zdawczo - odbiorczy
  Formularz stanowi załącznik do druku UNBDG - Umowa najmu budynku dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest wynajęcie całego budynku (nieruchomości z budynkiem) na cele prowadzenia działalności gospodarczej o...
  Liczba pobrań: 294
  Brak głosów
 • UNBDG Umowa najmu budynku dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dopuszczalne jest wynajęcie całego budynku (nieruchomości z budynkiem) na cele prowadzenia działalności gospodarczej o określonym przedmiocie. Umowa powinna precyzować, jaka działalność może być w nieruchomości prowadzona i w jakim zakresie...
  Liczba pobrań: 1 018
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • POK Pokwitowanie
  Pokwitowanie stanowi dowód dokonania określonej czynności, np. przyjęcia określonego świadczenia pieniężnego. Może stać się ważnym elementem w dowodzeniu przez stronę wykonania zobowiązania i zwolnienia się z długu.
  Liczba pobrań: 1 184
  Brak głosów
 • PoPTP Podanie o przesunięcie terminu płatności
  Przesunięcie terminu płatności wynika wyłącznie z woli stron kontraktu, zatem jego pozytywne rozpatrzenie wymaga zgody ze strony wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu, w grę wchodzić może odpowiedzialność wynikająca...
  Liczba pobrań: 895
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • Fv(n5s) (2011, 2012) (archiwalny) Faktura VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 5 pozycji)
  Ten formularz to archiwalny wzór faktury, który obowiązywał w latach 2011-2012. Zostały w nim zamieszczone stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. czyli 23%, 8%, 5%, 0% i zwolniona od podatku. Faktura VAT stanowi podstawowy...
  Liczba pobrań: 1 205
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • OoZRP Oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem pracy
  Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się: - z treścią regulaminu pracy, a w przypadku określonym w art. 29 § 3 Kodeksu pracy - z informacją, o której mowa w tym przepisie, - z...
  Liczba pobrań: 1 724
  Brak głosów
 • OoZPBHPiPP Oświadczenie o zaznajomieniu się z przepisami BHP i przeciwpożarowymi
  Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się: - z treścią regulaminu pracy, a w przypadku określonym w art. 29 § 3 Kodeksu pracy - z informacją, o której mowa w tym przepisie, - z...
  Liczba pobrań: 2 796
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)