Firmowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • ISNLD Informacja o sporządzeniu spisu z natury w związku z likwidacją działalności
  Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku,...
  Liczba pobrań: 1 466
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)
 • UPAR Umowa Partnerska
  Umowa o współpracy stanowi ramową umowę między stronami, które będą w przyszłości świadczyły względem siebie określone czynności lub wykonywały określone usługi. Stanowi ona przejaw wolności kontraktowania, jednak zawarcie umowy...
  Liczba pobrań: 944
  Brak głosów
 • UAG Umowa agencyjna
  Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo...
  Liczba pobrań: 607
  Brak głosów
 • USJ (archiwalny) Umowa spółki jawnej
  Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spó...
  Liczba pobrań: 1 044
  Brak głosów
 • UUŻ - zal2 Załącznik nr 2 do umowy ustanowienia użytkowania
  Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej...
  Liczba pobrań: 127
  Brak głosów
 • UUŻ - zal1 Załącznik nr 1 do umowy ustanowienia użytkowania
  Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej...
  Liczba pobrań: 132
  Brak głosów
 • UUŻ Ustanowienie użytkowania
  Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej...
  Liczba pobrań: 294
  Brak głosów
 • UmZam Umowa zamiany
  Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Umowa zamiany może podlegać opodatkowaniu – podatkiem VAT lub podatkiem od...
  Liczba pobrań: 577
  Brak głosów
 • USUSZ Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
  Udział to ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce. Wspólnik ma co do zasady prawo zbyć posiadany udział na rzecz innego podmiotu lub osoby. Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden...
  Liczba pobrań: 1 024
  Brak głosów
 • UmPrz Umowa przewozu
  Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiadających rodzajowi transportu...
  Liczba pobrań: 984
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)