Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora)  na druku ZUS RP-7 jest dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń pracowników byłych lub...
  Liczba pobrań: 33 615
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (10 głosów)
 • ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora)  na druku ZUS RP-7 jest dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń pracowników byłych lub...
  Liczba pobrań: 19 692
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (6 głosów)
 • ZUS RP-7 (zal) (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ciąg dalszy tabeli dotyczącej ...
  Formularz stosuje się jako załącznik do Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przypadku niewystarczającej liczby wierszy dotyczących okresów zatrudnienia.  Zasady wykazywania wynagrodzenia-przychodu (dochodu)zamieszczone są na...
  Liczba pobrań: 5 484
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (2 głosy)
 • ZUS RP-70 (archiwalny) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
  Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy wystawia spółdzielnia, ujmując informacje dotyczące członka spółdzielni. Na zaświadczeniu należy podać takie informacje jak: nazwisko i imię i datę urodzenia członka/...
  Liczba pobrań: 757
  Brak głosów
 • ZUS RP-8 (archiwalny) (od XI 2013) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej
  Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed...
  Liczba pobrań: 2 043
  Brak głosów
 • ZUS RP-8 (archiwalny) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej
  Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed...
  Liczba pobrań: 1 365
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)
 • ZUS Rp-9 (archiwalny) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
  W celu udokumentowania brakującego okresu zatrudnienia pracownik opócz zeznań świadków składanych na formularzu ZUS Rp-8, powinien złożyć również własne oświadczenie na formularzu ZUS Rp-9. Składa się je pod rygorem...
  Liczba pobrań: 522
  Brak głosów
 • ZUS Rp-9 (od XII 2013) (archiwalny) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
  W celu udokumentowania brakującego okresu zatrudnienia pracownik opócz zeznań świadków składanych na formularzu ZUS Rp-8, powinien złożyć również własne oświadczenie na formularzu ZUS Rp-9.   Składa się je pod rygorem...
  Liczba pobrań: 1 044
  Brak głosów
 • ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej - z wysyłką ...
  ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej, który ma za zadanie uzupełniać dane przekazane za pracownika w innych imiennych raportach miesięcznych w taki sposób, aby ZUS mó...
  Liczba pobrań: 2 408
  Brak głosów
 • ZUS RPA zal Załącznik do Imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy ...
  ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej, który ma za zadanie uzupełniać dane przekazane za pracownika w innych imiennych raportach miesięcznych w taki sposób, aby ZUS mó...
  Liczba pobrań: 380
  Brak głosów