Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • ZZ-1 (2) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia
  W sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego przysługuje zobowiązanemu na podstawie art.33 w związku z art. 166b ustawy prawo wniesienia zarzutu do organu egzekucyjnego w terminie 7 dni. Podstawą zarzutu może być tylko: wykonanie lub...
  Liczba pobrań: 1 159
  Brak głosów
 • POG-P (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od gier
  Formularz przeznaczony jest dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera. Termin składania: do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art.75 ust.6). Miejsce składania POG-P: Naczelnik...
  Liczba pobrań: 1 178
  Brak głosów
 • RZ-W Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru ...
  Formularz Rz–W jest załącznikiem do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów - wnioskodawcy. Przy wypełnianiu załącznika należy zastosować się do objaśnień zamieszczonych na...
  Liczba pobrań: 1 868
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (2 głosy)
 • RZ-Z Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - zmiany w rubrykach 2, 3 i 4
  Formularz RZ–Z jest załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - zmiany w rubrykach 2, 3 i 4. Przy wypełnianiu załącznika należy zastosować się do objaśnień zamieszczonych na formularzu RZ–2. Formularz wypełnia się w...
  Liczba pobrań: 2 132
  Brak głosów
 • RZ-2A Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów adres dla doręczeń w Polsce podmiotu ...
  Formularz RZ-2A jest załącznikiem do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów. Pola części C „Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” wypełnia się danymi zgodnie z aktualnym wpisem w rejestrze; pola części  D „Wpis...
  Liczba pobrań: 2 082
  Brak głosów
 • RZ-1/A Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego - adres dla doręczeń w Polsce podmiotu ...
  Formularz RZ-1A jest załącznikiem do wniosku o wpis zastawu rejestrowego – Adres dla doręczeń  w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W polu „Uzupełnienie dotyczy...
  Liczba pobrań: 2 189
  Brak głosów
 • NFZ WNE-100 (archiwalny) Wniosek o wydanie formularza serii E-100
  Chcąc skorzystać z opieki medycznej w krajach UE należy przed wyjazdem zaopatrzyć się w odpowiedni formularz. Aby go otrzymać, należy wypełnić „Wniosek o wydanie formularza serii E-100”. Do każdego wniosku o wydanie formularza serii E-...
  Liczba pobrań: 1 809
  Brak głosów
 • SP (archiwalny) Sprzeciw do wyroku zaocznego/zarzuty od nakazu zapłaty/sprzeciw do nakazu zapłaty
  Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po...
  Liczba pobrań: 1 922
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
  Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia...
  Liczba pobrań: 2 930
  Brak głosów
 • RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
  Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia...
  Liczba pobrań: 2 514
  Brak głosów