Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • ZoTRRB-Wa (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Warszawa
  Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.  Wymagane dokumenty: zawiadomienie o terminie...
  Liczba pobrań: 463
  Brak głosów
 • OKBZR-T Oświadczenie kierownika budowy Toruń
  Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu...
  Liczba pobrań: 463
  Brak głosów
 • VAT-28/D (2) (archiwalny) Zwrot kaucji gwarancyjnej
  Kaucja gwarancyjna jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Wniosek VAT-28 wraz z załącznikami należy złożyć w przypadku przyjęcia, przedłużenia...
  Liczba pobrań: 462
  Brak głosów
 • WoWW-L Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze studium ...
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu powinien zawierać: numer ewidencyjny nieruchomości, numer obrębu, ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej, która działa w imieniu inwestora, dokładne określenie adresu nieruchomości...
  Liczba pobrań: 462
  Brak głosów
 • WOWAC-Kr(w) Wniosek o wydanie odpisu z aktu cywilnego - wyslanie na adres Kraków
  Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). Akta stanu cywilnego sporządzane są ze względu na miejsce zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon), a nie ze...
  Liczba pobrań: 462
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • GUS SSI-02 obj Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w ...
  Formularz SSI-02 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została...
  Liczba pobrań: 461
  Brak głosów
 • WoPDB-Wa (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Warszawa
  Wymagane dokumenty: wniosek o przeniesienie decyzji; zgoda strony (poprzedniego inwestora) na rzecz której decyzja została wydana; oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji; oświadczenie...
  Liczba pobrań: 461
  Brak głosów
 • WWD-L Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów Lublin
  Wymagane załączniki: dokument stwierdzający własność nieruchomości, na której drzewa/krzewy rosną, zgoda właściciela nieruchomości w przypadku występowania z wnioskiem przez jej posiadacza, podkład geodezyjny lub szkic sytuacyjny z...
  Liczba pobrań: 461
  Brak głosów
 • WWZPG-G Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Gdańsk
  Zaświadczenie uprawniające do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów.  Z zaświadczeniem...
  Liczba pobrań: 460
  Brak głosów
 • POdS Pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw spółki
  Jako ogólne pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki podmiot może określonej osobie lub grupie osób udzielić prokury. Jest ona pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru...
  Liczba pobrań: 459
  Brak głosów