Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • WUMP P8 (archiwalny) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych...
  Liczba pobrań: 525
  Brak głosów
 • ZRB-L (archiwalny) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Lublin
  Wymagane załączniki do zgłoszenia robot budowlanych: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, odpowiednie szkice, rysunki...
  Liczba pobrań: 525
  Brak głosów
 • BDO-4.2 Dział IV tabela 2
  Rejestr BDO - inaczej nazywany Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - gromadzi oraz zarządza informacjami dot. gospodarki odpadami przez przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca...
  Liczba pobrań: 524
  Brak głosów
 • DS-Po Dane statystyczne dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę
  Formularz składany jest jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Formularz Dane statystyczne składa się z czterech sekcji: w części A inwestor podaje nazwę pełną/...
  Liczba pobrań: 524
  Brak głosów
 • OśoN Oświadczenie o niezamieszkiwaniu - Rzeszów
  W tym formularzu składamy oświadczenie, że nieruchomość nie jest zamieszkała - należy podać dokładny adres tej nieruchomości.  Składamy również oświadczenie, że zobowiązujemy się do złożenia do Prezydenta Miasta Rzeszowa deklaracji o...
  Liczba pobrań: 524
  Brak głosów
 • ZZP-Kra Wniosek o naniesienie w ewidencji pojazdów adnotacji o zbyciu pojazdu Kraków
  Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 1) Wniosek (dostępny tutaj) o naniesienie w ewidencji pojazdów adnotacji o zbyciu pojazdu stanowi załącznik do niniejszej procedury. 2) Dokument, na podstawie, którego nastąpiło zbycie pojazdu. 3...
  Liczba pobrań: 524
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • WOWAC-L Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Lublin
  Wymagane wnioski USC-001-01 - wniosek o wydanie odpisu aktu. Wymagane załączniki Dokumenty (kopie) wykazujące interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu, jeżeli uprawnienie do pobrania odpisu nie wynika z pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku...
  Liczba pobrań: 523
  Brak głosów
 • PWS-2S (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa ...
  Wzory formularzy PWS-1 i PWS-2, określone w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz...
  Liczba pobrań: 521
  Brak głosów
 • GUS DNU-K (2015) (archiwalny) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
  Do wypełniania sprawozdań kwartalnych DNU-K są zobowiązani rezydenci – podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w...
  Liczba pobrań: 521
  Brak głosów
 • WoWW-K Wniosek o wydanie informacji w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania ...
  Aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z: informacją dotyczącą położenia nieruchomości (miejscowość, numer działku, numer karty mapy),...
  Liczba pobrań: 521
  Brak głosów