Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • PIT-6 (9) (2012) (archiwalny) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów ...
  Wzór formularza był stosowany od dnia 1 stycznia 2012 r. do 25 września 2013 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. Deklarację PIT-6 składa się w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania...
  Liczba pobrań: 1 581
  Brak głosów
 • WUWZ-W (od X 2013) Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Warszawa
  Wniosek należy wypełnić, nie pomijając żadnej z rubryk. Do wniosku należy dołączyć informacje obejmujące: określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy...
  Liczba pobrań: 1 733
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)
 • DS-Po Dane statystyczne dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę
  Formularz składany jest jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Formularz Dane statystyczne składa się z czterech sekcji: w części A inwestor podaje nazwę pełną/...
  Liczba pobrań: 518
  Brak głosów
 • US-Po Uzupełnienie sprawy Poznań
  Uzupełnienie sprawy stosuje się w przypadku, gdy organ nałoży obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, m.in. w sprawie: - pozwolenie na budowę, - pozwolenie na rozbiórkę, - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, -...
  Liczba pobrań: 425
  Brak głosów
 • WoWDB-B Wniosek o wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy Bydgoszcz
  Inwestor, który rozpoczyna budowę jest zoobowiązany wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót...
  Liczba pobrań: 532
  Brak głosów
 • WoWDB-Po Wniosek o wydanie dziennika budowy Poznań
  Każdy inwestor, który rozpoczyna budowę, musi wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy. Jest to wymóg, określony w art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego: „dziennik budowy stanowi urzędowy...
  Liczba pobrań: 718
  Brak głosów
 • WoUAD-Po Wniosek o udostępnienie archiwalnej dokumentacji sprawy Poznań
  Osoba zainteresowana może złożyć wniosek w sprawie udostępnienia archiwalnej dokumentacji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Wniosek należy uzupełnić danymi wnioskodawcy oraz jakiej sprawy dotyczy wniosek. Po odszukaniu...
  Liczba pobrań: 617
  Brak głosów
 • WoPDB-(m) Po (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - Urząd Miasta Poznania
  Konieczność przeniesienia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy. Przepisaniu podlega ważne pozwolenie na budowę. W przypadku wygaśnięcia...
  Liczba pobrań: 473
  Brak głosów
 • WUiAB-12 (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ...
  Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,...
  Liczba pobrań: 515
  Brak głosów
 • OoPDN-Kr (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Kraków
  Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. W oświadczeniu należy wskazać dokumenty, które potwierdzają prawo do dysponowania nieruchomością - inwestor nie musi załączać dokument...
  Liczba pobrań: 357
  Brak głosów