Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • WoZDPB-K Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Kielce
  Wymagane dokumenty - cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego (lub cztery komplety rysunków zamiennych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi w tym informacji...
  Liczba pobrań: 423
  Brak głosów
 • WoZDPB-Kat Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Katowice
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 410
  Brak głosów
 • WoZDPB-Kra Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Kraków
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 387
  Brak głosów
 • WoZDPB-L Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Lublin
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 390
  Brak głosów
 • WoZDPB-mT (archiwalny) Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zmian oraz zmianę pozwolenia na budowę ...
  Od 20 sierpnia 2015 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015.1146), obowiązują nowe druki - "Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)" oraz oświadczenie o posiadanym prawie do...
  Liczba pobrań: 485
  Brak głosów
 • WoZDPB-mWr (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę miasto Wrocław
  Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Wnioskodawcą może być inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.   Uwagi: Decyzja o...
  Liczba pobrań: 485
  Brak głosów
 • WoZDPB-Op (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Opole
  Wymagane dokumenty: wniosek, który powinien zawierać: 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zaświadczeniem, o którym...
  Liczba pobrań: 142
  Brak głosów
 • WoZDPB-Po Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Poznań
  Z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę może wystąpić inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Do wniosku nalezy dołączyć: ostateczna decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z...
  Liczba pobrań: 413
  Brak głosów
 • WoZDPB-pT (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę powiat Toruń
  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 425
  Brak głosów
 • WoZDPB-pWr Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę powiat Wrocław
  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 428
  Brak głosów