Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • WUWZ-Po (archiwalny) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Poznań
  Wniosek powinien zawierać: określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,...
  Liczba pobrań: 496
  Brak głosów
 • DB-A Informacje o współwłaścicielach nieruchomości
  Załącznik wypełnia podmiot składający deklarację DB - należy wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności. Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września...
  Liczba pobrań: 495
  Brak głosów
 • WoWDT-Op(M) Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/pozwolenia czasowego/nalepki ...
  Wymagane dokumenty: wniosek złożony przez właściciela pojazdu ( na formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji ) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub jego odpis ,  stosowne oświadczenie pod...
  Liczba pobrań: 495
  Brak głosów
 • RDPUP Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych określa stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonych usług...
  Liczba pobrań: 494
  Brak głosów
 • WoWW-Rz Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszów
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu powinien zawierać: numer ewidencyjny nieruchomości, numer obrębu, ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej, która działa w imieniu inwestora, dokładne określenie adresu nieruchomości...
  Liczba pobrań: 494
  Brak głosów
 • OKBZR-Wr Oświadczenie kierownika budowy Wrocław
  Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu...
  Liczba pobrań: 494
  Brak głosów
 • ZoTRRB-Sz Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych Szczecin
  Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych - formularz dostępny w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385), lub do pobrania z niniejszej strony. Inwestor jest...
  Liczba pobrań: 493
  Brak głosów
 • BDO-5.1 Dział V tabela 1
  Rejestr BDO - inaczej nazywany Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - gromadzi oraz zarządza informacjami dot. gospodarki odpadami przez przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca...
  Liczba pobrań: 492
  Brak głosów
 • WoOA Pozew o obniżenie alimentów
  Obniżenie alimentów możliwe jest tylko w przypadku, gdy między stronami istniał obowiązek alimentacyjny oraz gdy wcześniej alimenty zostały przez sąd zasądzone. Pozew w tej sprawie musi wskazywać na zmianę stosunków majątkowych lub...
  Liczba pobrań: 492
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (2 głosy)
 • GUS G-02a (archiwalny) (2015) Sprawozdanie bilansowe nośników energii
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w...
  Liczba pobrań: 492
  Brak głosów