Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • PW Pełnomocnictwo - wymeldowanie
  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W...
  Liczba pobrań: 2 258
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (3 głosy)
 • ZWC (archiwalny) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego...
  Liczba pobrań: 1 064
  Brak głosów
 • OZPD Oświadczenie zgoda przeniesienie decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennego/o ...
  W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy osoby składającej oświadczenie.  Wyrażamy w nim zgodę na przeniesienie decyzji:  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,  - o pozwoleniu na...
  Liczba pobrań: 732
  Brak głosów
 • WoPDB-ZG Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Zielona Góra
  Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma przenieść decyzję pozwolenia na budowę. Dokumenty: Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Załączniki: Zgoda inwestora (strony...
  Liczba pobrań: 435
  Brak głosów
 • WoPDB-Wa Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Warszawa
  Wymagane dokumenty: wniosek o przeniesienie decyzji; zgoda strony (poprzedniego inwestora) na rzecz której decyzja została wydana; oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji;...
  Liczba pobrań: 453
  Brak głosów
 • WoPDB-(p)Po Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę (powiat) Poznań
  Konieczność przeniesienia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy. Przepisaniu podlega ważne pozwolenie na budowę. W przypadku wygaśnięcia...
  Liczba pobrań: 382
  Brak głosów
 • WoPDB-Ol Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Olsztyn
  Wymagane dokumenty: Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na  budowę W załączeniu dołączyć: zgodę poprzedniego Inwestora na  przeniesienie niniejszej decyzji, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 372
  Brak głosów
 • WoPDB-L Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Lublin
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 370
  Brak głosów
 • WoPDB-Kr Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Kraków
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 400
  Brak głosów
 • WoPDB-K Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Kielce
  Wymagane dokumenty Wniosek Pisemna zgoda inwestora na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Uzupełniony dziennik budowy (do wglądu). Kserokopia pierwotnego...
  Liczba pobrań: 412
  Brak głosów