Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • WoZDPB-K Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Kielce
  Wymagane dokumenty - cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego (lub cztery komplety rysunków zamiennych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi w tym informacji...
  Liczba pobrań: 405
  Brak głosów
 • WoZDPB-Kra Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Kraków
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 369
  Brak głosów
 • WoZDPB-Ł Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Łódź
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 377
  Brak głosów
 • WoZDPB-L Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Lublin
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 371
  Brak głosów
 • WoZDPB-Op (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Opole
  Wymagane dokumenty: wniosek, który powinien zawierać: 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zaświadczeniem, o którym...
  Liczba pobrań: 141
  Brak głosów
 • WoZDPB-Po Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Poznań
  Z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę może wystąpić inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Do wniosku nalezy dołączyć: ostateczna decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z...
  Liczba pobrań: 394
  Brak głosów
 • WoZDPB-Rz Wniosek o wydanie decyzji o zmianę pozwolenia na budowę Rzeszów
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 370
  Brak głosów
 • WoZDPB-Sz Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Szczecin
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 402
  Brak głosów
 • WoZDPB-mT (archiwalny) Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zmian oraz zmianę pozwolenia na budowę ...
  Od 20 sierpnia 2015 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015.1146), obowiązują nowe druki - "Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)" oraz oświadczenie o posiadanym prawie do...
  Liczba pobrań: 476
  Brak głosów
 • WoZDPB-pT Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę powiat Toruń
  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 415
  Brak głosów