Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • DS-Po Dane statystyczne dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę
  Formularz składany jest jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Formularz Dane statystyczne składa się z czterech sekcji: w części A inwestor podaje nazwę pełną/...
  Liczba pobrań: 519
  Brak głosów
 • US-Po Uzupełnienie sprawy Poznań
  Uzupełnienie sprawy stosuje się w przypadku, gdy organ nałoży obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, m.in. w sprawie: - pozwolenie na budowę, - pozwolenie na rozbiórkę, - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, -...
  Liczba pobrań: 426
  Brak głosów
 • WoWDB-B Wniosek o wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy Bydgoszcz
  Inwestor, który rozpoczyna budowę jest zoobowiązany wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót...
  Liczba pobrań: 532
  Brak głosów
 • WoWDB-Po Wniosek o wydanie dziennika budowy Poznań
  Każdy inwestor, który rozpoczyna budowę, musi wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy. Jest to wymóg, określony w art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego: „dziennik budowy stanowi urzędowy...
  Liczba pobrań: 721
  Brak głosów
 • WoUAD-Po Wniosek o udostępnienie archiwalnej dokumentacji sprawy Poznań
  Osoba zainteresowana może złożyć wniosek w sprawie udostępnienia archiwalnej dokumentacji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Wniosek należy uzupełnić danymi wnioskodawcy oraz jakiej sprawy dotyczy wniosek. Po odszukaniu...
  Liczba pobrań: 633
  Brak głosów
 • WoPDB-(m) Po (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - Urząd Miasta Poznania
  Konieczność przeniesienia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy. Przepisaniu podlega ważne pozwolenie na budowę. W przypadku wygaśnięcia...
  Liczba pobrań: 473
  Brak głosów
 • WUiAB-12 (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ...
  Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,...
  Liczba pobrań: 515
  Brak głosów
 • OoPDN-Kr (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Kraków
  Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. W oświadczeniu należy wskazać dokumenty, które potwierdzają prawo do dysponowania nieruchomością - inwestor nie musi załączać dokument...
  Liczba pobrań: 357
  Brak głosów
 • ZUS ER ZAS-68 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia
  Wniosek należy złożyć do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego.  Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne ubezpieczonego (nazwisko, imię...
  Liczba pobrań: 3 613
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (4 głosy)
 • WoPnR-G (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Gdańsk
  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do wniosku należy załączyć: - zgodę właściciela obiektu, - szkic usytuowania obiektu budowlanego, - opis zakresu i sposobu prowadzenia rob...
  Liczba pobrań: 350
  Brak głosów