Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • WoZDPB-mWr Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę miasto Wrocław
  Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Wnioskodawcą może być inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.   Uwagi: Decyzja o...
  Liczba pobrań: 477
  Brak głosów
 • WoZDPB-pWr Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę powiat Wrocław
  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 408
  Brak głosów
 • WoZDPB-ZG Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Zielona Góra
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 414
  Brak głosów
 • WZIN (OM) Wniosek o zmianę imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego małoletniego dziecka
  Zmiana imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego następuje na pisemny wniosek obywatela polskiego. Wniosek należy złożyć osobiście do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.  Zmiana imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego może nastąpić...
  Liczba pobrań: 612
  Brak głosów
 • WoPDB-B Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu Bydgoszcz
  Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy następuje na wniosek podmiotu, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona. Wymagane dokumenty: wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, oświadczenie strony, na rzecz kt...
  Liczba pobrań: 411
  Brak głosów
 • WoPDB-Kat (uz) Uzupełnienie wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę Katowice
  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna lub organizacja społeczna.  Pozwolenie na budowę może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, czyli w...
  Liczba pobrań: 412
  Brak głosów
 • WoPDB-Kat Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę Katowice
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 417
  Brak głosów
 • WoPDB-Ł Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę Łódź
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 463
  Brak głosów
 • WoPDB-pOp Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę powiat Opole
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 387
  Brak głosów
 • WoPR (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujący formularz jest dostępny w bazie formularzy fillUp pod nazwą:  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  Liczba pobrań: 1 337
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)