Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • WoSZMP Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań ...
  Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek o sporządzenie/zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oryginał lub kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy...
  Liczba pobrań: 793
  Brak głosów
 • PT-2 (1) (archiwalny) Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego
  Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego PT-2 składają podatnicy, którzy złożyli oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, o którym mowa w art.12 ust.1 w...
  Liczba pobrań: 558
  Brak głosów
 • PP 1b (archiwalny) Pocztowa książka nadawcza
  Przesyłki oraz przekazy pocztowe należy adresować dokładnie i czytelnie. Adres umieszczony na przesyłce lub blankiecie przekazu pocztowego powinien zawierać dane zamieszczone w następującej kolejności: imię i nazwisko lub pełna nazwa adresata...
  Liczba pobrań: 2 285
  Brak głosów
 • PFRON INF-O-PR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub ...
  Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16...
  Liczba pobrań: 1 407
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WoUD-Ol Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych powiat Olsztyn
  Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Osoby i jednostki organizacyjne. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych są udostępniane, o ile są niezbędne do realizacji ich...
  Liczba pobrań: 401
  Brak głosów
 • DPO (archiwalny) Dokument potwierdzający odzysk
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczeg...
  Liczba pobrań: 1 442
  Brak głosów
 • WoZDPB-Gorz (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Gorzów Wielkopolski
  Do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, które są wymagane oraz oświadczenie autora i osoby sprawdzającej...
  Liczba pobrań: 1 050
  Brak głosów
 • WoZDPB-Kat Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Katowice
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 400
  Brak głosów
 • WoZDPB-K Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Kielce
  Wymagane dokumenty - cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego (lub cztery komplety rysunków zamiennych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi w tym informacji...
  Liczba pobrań: 413
  Brak głosów
 • WoZDPB-Kra Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Kraków
  Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.  Wymagane dokumenty: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 377
  Brak głosów