Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • WoPDB-mT Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby miasto Toruń
  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna lub organizacja społeczna.  Pozwolenie na budowę może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, czyli w...
  Liczba pobrań: 399
  Brak głosów
 • WoWPBiZPB-Wr (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego Wrocław
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujący formularz jest dostępny w bazie formularzy fillUp pod nazwą: Wniosek o pozwolenie na budowę.
  Liczba pobrań: 409
  Brak głosów
 • WoWPB (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę
  Od 20 sierpnia 2015 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015.1146), obowiązują nowe druki - "Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)" oraz oświadczenie o posiadanym prawie do...
  Liczba pobrań: 1 281
  Brak głosów
 • WoPDB-pT Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę powiat Toruń
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 426
  Brak głosów
 • WoWPBRU-Kat Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę - uzupełnienie wniosku Katowice
  Formularz archiwalny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.
  Liczba pobrań: 413
  Brak głosów
 • WoPDB-mWr Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby miasto Wrocław
  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna lub organizacja społeczna.  Pozwolenie na budowę może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, czyli w...
  Liczba pobrań: 410
  Brak głosów
 • WoPDB-pWr Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę powiat Wrocław
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 378
  Brak głosów
 • WoPDB (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
  Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę można złożyć w każdym momencie i na  każdym etapie robót budowlanych, czyli zarówno wtedy, gdy budowa nie została rozpoczęta, jak i w momencie, gdy została zakończona. Przenieść...
  Liczba pobrań: 1 084
  Brak głosów
 • WoWPBR-Sz (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Szczecin
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Szczecin oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Szczecin.
  Liczba pobrań: 437
  Brak głosów
 • WoWPBR-Po (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Poznań
  Formularz archwialny, obowiązywał do 31.03.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Poznań oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Poznań.
  Liczba pobrań: 433
  Brak głosów