Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy ↓ | daty | popularności
 • KsPien Księga pieniężna
  Księga pieniężna jest podstawowym dokumentem finansowym komornika. W księdze pieniężnej komornik rejestruje wszystkie przychody i rozchody dokonywane gotówką, czekiem lub za pośrednictwem banku. Po stronie przychodów nie rejestruje się...
  Liczba pobrań: 1 423
  Brak głosów
 • KRK Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
  W celu uzyskania zaświadczenia należy wypełniony i opłacony formularz zapytania złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK...
  Liczba pobrań: 3 069
  Brak głosów
 • KR Księgi rachunkowe - z możliwością wysyłki JPK_KR (1)
  Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za...
  Liczba pobrań: 34 061
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
 • KON-W (archiwalny) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
  Pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.).  Po wszczęciu kontroli bez zawiadomienia, o kt...
  Liczba pobrań: 331
  Brak głosów
 • KON-W (6) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
  Po wszczęciu kontroli bez zawiadomienia, o którym mowa w art. 282b § 1, informuje się kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 282c § 3). Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej...
  Liczba pobrań: 2 790
  Brak głosów
 • KON-W (5) (archiwalny) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
  Po wszczęciu kontroli bez zawiadomienia, o którym mowa w art. 282b § 1, informuje się kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 282c § 3). Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej...
  Liczba pobrań: 883
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • KON-W (4) (archiwalny) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
  Pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613, z późn. zm.).  Po wszczęciu kontroli bez zawiadomienia, o którym...
  Liczba pobrań: 511
  Brak głosów
 • KON Formularz opłaty z tytułu udzielonej koncesji na 2016 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2015)
  Formularz opłaty można wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i przesłać na adres pocztowy Urzędu Regulacji Energetyki (wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty) lub wypełnić komputerowo, podpisać ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym i...
  Liczba pobrań: 745
  Brak głosów
 • KOB Książka obiektu budowlanego
  Książka obiektu budowlanego to oficjalny dokument ustawowy, którego należy prowadzić systematycznie i rzeczowo. Prowadzenie dokumentu obejmuje spis kontrolny stanu technicznego, dokonanych przeglądów, remontów, wszelkiego...
  Liczba pobrań: 548
  Brak głosów
 • KI-zalZZB (Po) Karta informacyjna - załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy Poznań
  Karta informacyjna stanowi załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Na karcie należy podać dokładne dane inwestora, adres budowy, nazwę i rodzaj inwestycji. W dalszej części należy podać szczeg...
  Liczba pobrań: 459
  Brak głosów