Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • WWWEGB-Kat (ud) (archiwalny) Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych kierowany do ...
  Wniosek składa się do Urzędu Miasta Katowice Wydziału Geodezji Referat Katastru Nieruchomości. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP oraz...
  Liczba pobrań: 168
  Brak głosów
 • WUWZZSU-Kat (archiwalny) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu ...
  Zmiana zagospodarowania terenu - w przypadku braku planu miejscowego polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w...
  Liczba pobrań: 474
  Brak głosów
 • WWWEGB-Kat (om) (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków ...
  Starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym m.in. w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; wyrysów z mapy ewidencyjnej...
  Liczba pobrań: 325
  Brak głosów
 • WWWEGB-L (ud) (archiwalny) Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych kierowany do Wydziału ...
  Za zrealizowanie zamówienia pobierane są opłaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za...
  Liczba pobrań: 97
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WoPLS Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego z zasobów komunalnych
  O przyznanie lokalu socjalnego z zasobów komunalnych mogą się starać osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Pierwszeństwo przyznania lokalu socjalnego przysługuje rodzinom, które mieszkają w budynkach...
  Liczba pobrań: 5 514
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (8 głosów)
 • WDSW Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Prawo...
  Liczba pobrań: 1 902
  Brak głosów
 • WDSW-Wr Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Wrocław
  Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: ul. G. Zapolskiej 4 Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców II piętro pokój 221-223 Kto może wystąpić z wnioskiem /...
  Liczba pobrań: 510
  Brak głosów
 • WWWEGB-L (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu, kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej lub kopii mapy ...
  Wniosek składa się do Urzędu Miasta Lublin, Wydział Geodezji. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, PESEL lub NIP). Informacje z operatu...
  Liczba pobrań: 132
  Brak głosów
 • UOZPG-G Upoważnienie do wydania zaświadczenia o prawie do głosowania Gdańsk
  Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione ustnie do protokołu lub na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na...
  Liczba pobrań: 1 095
  Brak głosów
 • WDSW-Rz Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Rzeszów
  Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich  Opłaty: Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku. Termin i sposób załatwienia: Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców. Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborc...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów