Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • SD-Z2 (6) (2020) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
  Formularz zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych składają: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha. Formularz SD-Z2 (6) należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o kt...
  Liczba pobrań: 154 666
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (100 głosów)
 • PIT-11 (23) (archiwalny) (2017) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ...
  PIT-11 (23) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Uwaga: Wysyłka PIT-11 w starszej wersji niż wersja 26 została...
  Liczba pobrań: 157 085
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
 • PIT-36 (20) (2014) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które: prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (również w przypadku, jeżeli korzystasz z tzw....
  Liczba pobrań: 164 149
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (6 głosów)
 • CIT-8 (30) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku ...
  Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem: podatników...
  Liczba pobrań: 171 797
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (25 głosów)
 • VAT-7 (17) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  Deklarację VAT-7 (17) stosuje się począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 roku.   Korygując deklaracje VAT-7 lub VAT-7K za okresy sprzed 10.2020 i sprzed IV kwartału 2020 roku, posługiwać się należy wzorem dokumentu obowiązującym w okresie...
  Liczba pobrań: 192 391
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (25 głosów)
 • ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji...
  Liczba pobrań: 284 951
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (35 głosów)
 • PCC-3 (5) (archiwalny) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
  Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w...
  Liczba pobrań: 315 436
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (45 głosów)
 • PIT-36 (24) (archiwalny) (2017) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36 (24) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2017 r.  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które: prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą...
  Liczba pobrań: 356 546
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (3 głosy)
 • PIT-36 (22) (archiwalny) (2015) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36 (22) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które...
  Liczba pobrań: 384 453
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (4 głosy)
 • PIT-36 (23) (archiwalny) (2016) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36 (23) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2016 r.  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które: prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą...
  Liczba pobrań: 443 231
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (3 głosy)