Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Główny Urząd Statystyczny druki do wypełnienia

GUS H-01/k (archiwalny) (2016) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Raport H-01/k należy sporządzić w terminie do 15 dnia roboczego po każdym kwartale, z podaniem wartości przychodów ze sprzedaży za każdy miesiąc danego kwartału. W kwocie przychodów netto ze sprzedaży należy uwzględnićwartość sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa produktów, to
0
845
GUS H-01/k (2015) (archiwalny) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Raport H-01/k należy sporządzić w terminie do 15 dnia roboczego po każdym kwartale, z podaniem wartości przychodów ze sprzedaży za każdy miesiąc danego kwartału. W kwocie przychodów netto ze sprzedaży należy uwzględnićwartość sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa produktów, to
0
797
GUS SP (2021) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
3469
GUS SP (2020) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2020
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
3134
GUS SP (2019) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
2910
GUS SP (2018) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2018
Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2019r.do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z ObwieszczeniaMarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia je
0
1634
GUS F-02 (2015) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 XII 2015 r.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.). Dane za 2015 r. wykazuje się w pełnych tysiącach złotych. Formularz został dostosowany do wzoru zawartego
0
1494
GUS F-02 (2014) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 XII 2014 r.
Formularz F-02 należy przekazać w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
0
1242
GUS F-02 (2013) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowe
Formularz F-02 należy przekazać w terminie do 30 kwietnia 2014 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
0
1155
GUS F-02 (2012) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowe
Statystyczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok należało składać do 30 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2012. Składane było w terminie od 13-03-2013 do 30-04-2013. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statysty
0
1093
GUS SP (2017) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017
Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2018 r.do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
0
1044
GUS F-02 (2015) (Obj.) (archiwalny) Objaśnienia do formularza F-02
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.). Dane za 2015 r. wykazuje się w pełnych tysiącach złotych. Formularz został dostosowany do wzoru zawartego
0
991
GUS SP (2014) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014
Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania formularza SP "ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za
0
766
GUS SP (2016) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2016
Formularz należy przekazać lub wysłać do dnia 4 maja 2017 r. do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1
0
741
GUS SP (2015) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015
Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania formularza SP "ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za
0
636
GUS SP (2013) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2013
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki
0
294
GUS SP (2014) s.18 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 - załącznik strona 18
Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania formularza SP "ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za
0
191
GUS SP s.18 (2013) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2013 - załącznik strona 18
Formularz stanowi załącznik do Rocznej ankiety przedsiębiorstwa za rok 2013. Z druku należy skorzystać, gdy zabraknie miejsca w części IV, dotyczącej podstawowych danych o jednostkach lokalnych. Na formularzu należy podać dane o miejscach, w których przedsiębiorstwo prowadzi dzia
0
131
GUS SP (2021) s.2 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - załącznik strona 2
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1314
GUS SP (2020) s.2 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2020 - załącznik strona 2
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1299
Strona 17 z 20

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.