Główny Urząd Statystyczny

Sortuj według: nazwy | daty ↓ | popularności
 • GUS SP (2016) s.13 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2016 - załącznik strona 13
  Formularz należy przekazać lub wysłać do dnia 4 maja 2017 r. do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce...
  Liczba pobrań: 131
  Brak głosów
 • GUS SP (2016) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2016
  Formularz należy przekazać lub wysłać do dnia 4 maja 2017 r. do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce...
  Liczba pobrań: 731
  Brak głosów
 • AK-B/m (2017) Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu...
  Liczba pobrań: 569
  Brak głosów
 • GUS Z-02 Sprawozdanie o kosztach pracy za 2016 r.
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w...
  Liczba pobrań: 596
  Brak głosów
 • GUS F-03 (archiwalny) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2016
  Na sprawozdaniu F-03 „Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych” dane należy wykazywać zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych w jednostce sprawozdawczej. W sprawozdaniu należy wykazać wartość brutto środk...
  Liczba pobrań: 599
  Brak głosów
 • GUS H-01w (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o sieci handlowej według stanu w dniu 31 XII 2016 r.
  Formularz H-01w należy przekazać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm...
  Liczba pobrań: 542
  Brak głosów
 • GUS OS-29/k (2016) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2016
  Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska należy przekazać / wysłać w terminie do 31 maja 2017 r. Działalność bieżąca służąca ochronie środowiska obejmuje: funkcjonowanie urządzeń i wyposażenia ochrony środowiska...
  Liczba pobrań: 834
  Brak głosów
 • GUS S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych według stanu w dniu 30 XI 2017 r.
  W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkich studentów zarejestrowanych w dniu 30 listopada roku sprawozdawczego – łącznie ze studentami korzystającymi z urlopów dziekańskich, oraz wszystkich absolwentów, którzy w...
  Liczba pobrań: 590
  Brak głosów
 • GUS PNT-01 (archiwalny) (2016) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2016 r.
  Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Obejmuje ono informacje w ujęciu dostosowanym do standardów międzynarodowych, zawartych w podręczniku Frascati Manual, stosowanych w...
  Liczba pobrań: 651
  Brak głosów
 • GUS Z-06 (2017) (archiwalny) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2017 rok
  Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy należy przekazać do 18 stycznia 2018 r. /2 lutego 2018 r. Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 Przed wypełnieniem należy zapoznać się...
  Liczba pobrań: 1 938
  Brak głosów