Główny Urząd Statystyczny

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • GUS SSI-01 Ob Objaśnienia do sprawozdania GUS SSI-01
  Formularz SSI-01 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została...
  Liczba pobrań: 1 061
  Brak głosów
 • GUS SP (2019) s.2 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019 - załącznik strona 2
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 1 055
  Brak głosów
 • GUS SSI-01 Ob (archiwalny) Objaśnienia do sprawozdania GUS SSI-01
  Formularz SSI-01 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została...
  Liczba pobrań: 1 050
  Brak głosów
 • GUS H-01/k (archiwalny) (2018) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
  Raport H-01/k należy przekazać raz w kwartale do: 23 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 19 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 22 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r. W kwocie...
  Liczba pobrań: 1 042
  Brak głosów
 • GUS P-01 (2012) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2012 rok
  Sprawozdanie P-01 za 2012 r. zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe oraz jednostki świadczące usługi, w których działalność gospodarcza, przeważająca lub drugorzędna, klasyfikowana jest wg PKD...
  Liczba pobrań: 1 042
  Brak głosów
 • GUS RF-01 (2012) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych ...
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 1 042
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)
 • GUS SP (2020) s.3 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2020 - załącznik strona 3
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 1 036
  Brak głosów
 • GUS F-03 (archiwalny) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2018
  Na sprawozdaniu F-03 „Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych” dane należy wykazywać zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych w jednostce sprawozdawczej. W sprawozdaniu należy wykazać wartość brutto środk...
  Liczba pobrań: 1 035
  Brak głosów
 • GUS SP (2020) s.16 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2020 - załącznik strona 16
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 1 034
  Brak głosów
 • GUS SP (2017) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017
  Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2018 r. do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o...
  Liczba pobrań: 1 033
  Brak głosów