Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Główny Urząd Statystyczny druki do wypełnienia

GUS SP (2018) s.20 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2018 - załącznik strona 20
Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2019 r.do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika zObwieszczeniaMarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia j
0
437
GUS SP (2017) s.20 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - załącznik strona 20
Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2018 r.do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz
0
224
GUS SP (2014) s.20 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 - załącznik strona 20
Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania formularza SP "ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za
0
168
GUS SP (2016) s.20 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2016 - załącznik strona 20
Formularz należy przekazać lub wysłać do dnia 4 maja 2017 r. do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1
0
154
GUS SP (2015) s.20 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 20
Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania formularza SP "ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za
0
150
GUS SP s.19 (2013) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2013 - załącznik strona 19
Formularz stanowi załącznik do „Rocznej ankiety przedsiębiorstwa za rok 2013”. Z druku należy skorzystać, gdy zabraknie miejsca w części IV Dział 3. "Rodzaje działalności oraz poniesione koszty w produkcyjnej jednostce lokalnej lub grupie jednostek lokalnych produkcyj
0
103
GUS SPo (2021) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2021
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1519
GUS SPo (2020) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2020
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1448
GUS SPo (2019) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2019
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1385
GUS SPo (2018) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2018
Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2019 r.do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz
0
586
GUS SPo (2017) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2017
Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2018 r.do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz
0
311
GUS SPo (2016) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2016
Formularz należy przekazać lub wysłać do dnia 4 maja 2017 r. do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1
0
206
GUS SPo (2015) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2015
Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania formularza SP "ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za
0
193
GUS SPo (2014) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2014
Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania formularza SP "ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za
0
185
GUS SPo (2013) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2013
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki
0
130
GUS RF-03 (2021) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąz
0
3446
GUS RF-03 (2020) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąz
0
3267
GUS RF-03 (2019) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąz
0
2731
GUS RF-03 (2018) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych -termin przekazaniado 30 czerwca 2019 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z ObwieszczeniaMarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teks
3.0
2681
GUS RF-03 (2017) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych -termin przekazaniado 30 czerwca 2018 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn.
0
1372
Strona 20 z 20

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.