Inne

Sortuj według: nazwy | daty ↓ | popularności
 • ZAL Załącznik do wniosku/deklaracji/formularza
  Formularz przeznaczony jest jako załącznik do innego formularza głównego, w którym zabrakło miejsca na wpisanie danych. Na formularzu należy podać informacje do jakiego dołączany jest załącznik oraz wskazać dokładnie dokładnie rubrykę/...
  Liczba pobrań: 692
  Brak głosów
 • CEIDG-1 (1.06) (archiwalny) Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest...
  Liczba pobrań: 7 470
  Brak głosów
 • EZTiR-Pr Protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru/usługi
  Zakończenie procedury zwrotu towaru powinno zostać potwierdzone: dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie towaru na stan magazynu (o ile jednostka prowadzi gospodarkę magazynową), protokołem przyjęcia zwrotu lub reklamacji towaru /...
  Liczba pobrań: 1 270
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • ZZKP (archiwalny) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe sporządza...
  Liczba pobrań: 1 094
  Brak głosów
 • RZiS (P) (archiwalny) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  Rachunek zysków i strat stanowi obowiązkowy element każdego sprawozdania finansowego – zarówno w przypadku jednostek stosujących uproszczone sprawozdania finansowe, jak i jednostek, których sprawozdania podlegają badaniom...
  Liczba pobrań: 3 650
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)
 • RZiS (K) (archiwalny) Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
  Rachunek zysków i strat stanowi obowiązkowy element każdego sprawozdania finansowego – zarówno w przypadku jednostek stosujących uproszczone sprawozdania finansowe, jak i jednostek, których sprawozdania podlegają badaniom...
  Liczba pobrań: 1 238
  Brak głosów
 • BIL (archiwalny) Bilans
  Bilans stanowi obowiązkowy element każdego sprawozdania finansowego – zarówno w przypadku jednostek stosujących uproszczone sprawozdania finansowe, jak i jednostek, których sprawozdania podlegają badaniom przez biegłych rewident...
  Liczba pobrań: 5 238
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZLP (archiwalny) Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (lista płac)
  Umowa zlecenie jest typową umową zawieraną celem świadczenia określonych czynności. Od umowy o pracę odróżnia ją nie tylko kwestia mniejszego podporządkowania zlecającemu, ale również wysokością składek ZUS, jakie z takiej umowy należy...
  Liczba pobrań: 3 106
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • BIL-U (archiwalny) Bilans - dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących ...
  Bilans - dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Szczególne, uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych i poszczególnych ich części dotyczą niekt...
  Liczba pobrań: 1 844
  Brak głosów
 • Rach-W (archiwalny) Rachunek wyników - dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, ...
  Szczególne, uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych i poszczególnych ich części dotyczą niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Są to w szczeg...
  Liczba pobrań: 1 211
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)