Inne

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • WowSN Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Bydgoszcz
  Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak :  odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla...
  Liczba pobrań: 702
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
 • WoPPUO Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa
  Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa mogą uzyskać osoby, które: posiadają polskie obywatelstwo i chcą potwierdzić tę informację , posiadały w przeszłości polskie obywatelstwo ale je utraciły, wykażą interes prawny lub...
  Liczba pobrań: 695
  Brak głosów
 • PstP Przeniesienie na inne stanowisko pracy
  Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w...
  Liczba pobrań: 694
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • KPiR-R (archiwalny) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących ...
  Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członkó...
  Liczba pobrań: 694
  Brak głosów
 • ProtS Protokół weryfikacji sald
  Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację. Jedną z metod inwentaryzacji jest weryfikacja sald na koniec roku. Taka inwentaryzacja dotyczy aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub...
  Liczba pobrań: 690
  Brak głosów
 • DZmK (archiwalny) Dokument zmniejszenia kosztów (zwiększenia przychodów) - nierzetelny kontrahent
  Z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.), wynika, że na okoliczność zmniejszenia koszt...
  Liczba pobrań: 690
  Brak głosów
 • UPR-2 (1) Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli ...
  Oświadczenie składa  podmiot, który udzielił upoważnienia, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Termin powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego: Następnego...
  Liczba pobrań: 689
  Brak głosów
 • ZAL Załącznik do wniosku/deklaracji/formularza
  Formularz przeznaczony jest jako załącznik do innego formularza głównego, w którym zabrakło miejsca na wpisanie danych. Na formularzu należy podać informacje do jakiego dołączany jest załącznik oraz wskazać dokładnie dokładnie rubrykę/...
  Liczba pobrań: 685
  Brak głosów
 • WoURR Wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację
  Pomoc w celu ratowania lub pomoc w celu restrukturyzacji może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o ile przedsiębiorca: rozpoczął działalność gospodarczą w danym sektorze co najmniej 3 lata przed dniem...
  Liczba pobrań: 684
  Brak głosów
 • WoRWPw Wniosek o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy
  Formularz stanowi wzór wniosku o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy. Rejestracji pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków...
  Liczba pobrań: 682
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)