KRS

KRS

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
  • WoWI Wniosek o wpis informacji na temat dnia kończącego rok obrotowy
    Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego może posiadać inny rok obrotowy niż kalendarzowy. Decyzja w tym zakresie wynikać musi z dokumentów statuujących ten podmiot. Od 2015 r. informacja w tym zakresie ujawniona musi zostać...
    Liczba pobrań: 1 537
    Brak głosów