Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • PFRON WoPTD Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu Wn-U-G/ Wn-U-A/ Wn-D
  Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne,...
  Liczba pobrań: 1 266
  Brak głosów
 • ZUS-PFRON RD-FPW-01 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowi załącznik do każdego wniosku WN-U-A. Wniosek o udzielenie ulgi należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub pomoc inna niż minimis.  W przypadku...
  Liczba pobrań: 1 450
  Brak głosów