Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

PIT druki do wypełnienia

PIT-CFC (5) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Wzór formularza PIT-CFC (5) obowiązuje od 1 stycznia 2023roku. Formularz PIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokośc
0
724
ORPE Oświadczenie o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu
Co do zasady podatnik sprzedając towary przetworzone, pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu, rozliczać powinien się zakładając działalność gospodarczą. Alternatywną opcją jest ujęcie ich jako tzw. inne źródła przychodów. Opodatkowaniu jako tzw. przychody z innych źródeł
1.0
618
WH-WPZ (2) Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
Pojęciem "podatek u źródła" określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest prz
0
565
PIT/CFI (3) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej
Wzór formularza PIT-CFC (3) obowiązuje od 1 stycznia 2023roku. Formularz służy do rozliczania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023r. Formularz PIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontro
0
493
CIT-RB (2) (2023) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
CIT-RB (2) Informacja stanowi podstawę do skorzystania z dodatkowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację i jest rozpatrywana łącznie z zeznaniami: CIT-8 i CIT-8AB. Wypełniają podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych,
0
240
CIT-RB (1) (2022) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
CIT-RB (1) Informacja stanowi podstawę do skorzystania z dodatkowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację i jest rozpatrywana łącznie z zeznaniami: CIT-8 i CIT-8AB. Wypełniają podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych,
0
220
KSNPIT-39 Kalkulator sprzedaży nieruchomości PIT-39
Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poc
0
161
OPdCU Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Oświadczenieskłada pracownik dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakładzie pracy, którego dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (120.000 zł), a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów.
0
0
PIT-12 (5) (2011, 2012) (archiwalny) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
Do złożenia formularza PIT-12 uprawnienieni są: pracownicy, tymczasowo aresztowani lub skazani, osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną, osoby otrz
2.0
1653
PIT-14 (6) (od 2011) (archiwalny) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej. Podstawa prawna: Art.7 ust.1-2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o
0
1247
ORD-ZU (2) (archiwalny) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji, jeśli jest ona składana elekt
4.9
16 012
ORD-ZU (1) (archiwalny) Wyjaśnienie do korekty deklaracji
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji, jeśli jest ona składana elekt
0
1075
PIT-16 (13) (2015) (archiwalny) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, wniosek należy złoż
0
1977
PIT-16 (12) (2014) (archiwalny) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, wniosek należy złoż
0
1520
PIT-16 (10) (2012, 2013) (archiwalny) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, wniosek należy złoż
0
1332
PIT-40 (20) (2014) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40 / PIT/40Z)
PIT-40 jest to formularz dotyczący rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Na podstawie złożenia PIT-12 przez pracownika, płatnik składa deklarację roczną za podatnika w terminie do końca lutego oraz przesyła ją bezpośrednio do Urzędu
0
3874
PIT-40 (19) (2013) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 jest to formularz dotyczący rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Na podstawie złożenia PIT-12 przez pracownika, płatnik składa deklarację roczną za podatnika w terminie do końca lutego oraz przesyła ją bezpośrednio do Urzędu
0
2880
PIT-40 (17) (2011, 2012) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 jest to formularz dotyczący rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Na podstawie złożenia PIT-12 przez pracownika, płatnik składa deklarację roczną za podatnika w terminie do końca lutego oraz przesyła ją bezpośrednio do Urzędu
0
1642
IFT-3R (7) (archiwalny) (od I 2015) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Deklaracja IFT-3R jest sporządzana za cały rok podatkowy lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, w terminie do dnia zaprzestania działalności. Formularz IFT-3R (7) służy do rozliczania przychodów uzyskanych po 1.01.2015 r. Chcąc złożyć deklarację lub jej korektę o
0
1839
IFT-3R (6) (2012, 2013, 2014) (archiwalny) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Deklaracja IFT-3R jest sporządzana za cały rok podatkowy lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, w terminie do dnia zaprzestania działalności. Wzór IFT-3R (6) służy do rozliczania deklaracji o przychodach za rok 2012, 2013 i 2014 (uzyskanych do 31.12.2014 r). Do r
0
1698
Strona 7 z 24

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.