Podatki, cła, akcyza

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • WoZPZA (od 2018) Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
  Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego należy złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których...
  Liczba pobrań: 659
  Brak głosów
 • WoZV(180) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 180 dni
  Podatnik, który nie dokonuje czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz poza tym terytorium ma możliwość złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie standardowym 180 dni. Wniosek taki złożony może być z...
  Liczba pobrań: 779
  Brak głosów
 • WoZV(60) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dni
  Prowadząc działalność opodatkowaną podatkiem VAT można w okresie rozliczeniowym wykazać więcej czynności dokonanych na swoją rzecz – z tytułu których pozostaje się nabywcą towarów i usług, niż tych, które wykonuje się na...
  Liczba pobrań: 782
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • WSND Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
  Stwierdzenie nieważności decyzji stanowi nadzwyczajną formę wzruszenia ostatecznej decyzji organu podatkowego, stąd też wymaga wystąpienia szczególnych przesłanek, warunkujących przyczyny, które wpływać mogły na ostateczne stanowisko w...
  Liczba pobrań: 562
  Brak głosów
 • WSNP Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
  Podatnik, kwestionujący kwotę pobranego przez płatnika podatku ma prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji...
  Liczba pobrań: 2 318
  Brak głosów
 • WSWZ Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o zobowiązaniach zbywającego przedsiębiorstwo
  Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu...
  Liczba pobrań: 357
  Brak głosów
 • WUPOD Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od darowizny
  Podatnik ma możliwość wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Można występować osobno z wnioskiem wyłącznie o umorzenie odsetek za zwłokę powołując się...
  Liczba pobrań: 1 073
  Brak głosów
 • WUZP Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych
  Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych jest składany przez przyszłego dłużnika, zwanego Wnioskodawcą do dyrektora izby celnej właściwego miejscowo ze względu na naczelnika lub naczelników...
  Liczba pobrań: 639
  Brak głosów
 • WwPP Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
  W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; decyzja...
  Liczba pobrań: 283
  Brak głosów
 • WwSWS Wyjaśnienie w sprawie wykazanej straty z działalności gospodarczej
  Zadeklarowanie straty podatkowej wynika z nadwyżki podatkowych kosztów uzyskania przychodów ponad wartość uzyskanych w danym okresie przychodów z danego źródła. Strata podatkowa nie może wystąpić z tytułu zbycia rzeczy (...
  Liczba pobrań: 1 122
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (2 głosy)