Podatki, cła, akcyza

Sortuj według: nazwy ↓ | daty | popularności
 • WUPOD Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od darowizny
  Podatnik ma możliwość wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Można występować osobno z wnioskiem wyłącznie o umorzenie odsetek za zwłokę powołując się...
  Liczba pobrań: 1 073
  Brak głosów
 • WSWZ Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o zobowiązaniach zbywającego przedsiębiorstwo
  Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu...
  Liczba pobrań: 357
  Brak głosów
 • WSNP Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
  Podatnik, kwestionujący kwotę pobranego przez płatnika podatku ma prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji...
  Liczba pobrań: 2 325
  Brak głosów
 • WSND Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
  Stwierdzenie nieważności decyzji stanowi nadzwyczajną formę wzruszenia ostatecznej decyzji organu podatkowego, stąd też wymaga wystąpienia szczególnych przesłanek, warunkujących przyczyny, które wpływać mogły na ostateczne stanowisko w...
  Liczba pobrań: 562
  Brak głosów
 • WoZV(60) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dni
  Prowadząc działalność opodatkowaną podatkiem VAT można w okresie rozliczeniowym wykazać więcej czynności dokonanych na swoją rzecz – z tytułu których pozostaje się nabywcą towarów i usług, niż tych, które wykonuje się na...
  Liczba pobrań: 782
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • WoZV(180) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 180 dni
  Podatnik, który nie dokonuje czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz poza tym terytorium ma możliwość złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie standardowym 180 dni. Wniosek taki złożony może być z...
  Liczba pobrań: 779
  Brak głosów
 • WoZPZA (od 2018) Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
  Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego należy złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których...
  Liczba pobrań: 659
  Brak głosów
 • WoZPZA (archiwalny) (od I 2015) Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia ...
  Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego należy złożyć Naczelnikowi Urzędu Celnego. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden...
  Liczba pobrań: 296
  Brak głosów
 • WoZPPP Wniosek o zaliczenie dokonanej płatności na poczet podatku wybranego przez podatnika
  Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Organ podatkowy nie jest zobowiązany do wzywania podatnika do...
  Liczba pobrań: 1 162
  Brak głosów
 • WoZPP Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku
  Płatnik to podmiot, do którego obowiązku należy obliczenie właściwej wysokości podatku pobieranego od podatnika, pobranie obliczonego podatku i wpłacenie go na rzecz organu skarbowego. Realizacja roli płatnika nałożona jest na zatrudniających...
  Liczba pobrań: 811
  Brak głosów