Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • PoA Pozew o alimenty
  Więzi rodzinne powodują, że w braku dobrowolnego łożenia na utrzymanie niektórych członków rodziny, możliwe jest żądanie przymusowego wypełniania tego obowiązku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby...
  Liczba pobrań: 7 781
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
 • SFJMAZ RZiS-WK (v.1-2) Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ...
  Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki małej, z kwotami wyrażonymi w złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdań ...
  Liczba pobrań: 7 777
  Brak głosów
 • PO Pozew
  Pozew cywilny powinien spełniać warunki formalne w stopniu, który pozwala uznać pismo za pismo procesowe. Pozew powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli...
  Liczba pobrań: 7 752
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • KRS-ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - ...
  Wniosek KRS-ZE stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące jedego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli wspólnikó...
  Liczba pobrań: 7 731
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (4 głosy)
 • KRS-Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna ...
  Wniosek KRS-Z20 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy....
  Liczba pobrań: 7 665
  Brak głosów
 • UE/EWR (Z) Zaświadczenie EU/EWR (wersja dla zagranicznego organu podatkowego)
  Formularz przeznaczony jest dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie...
  Liczba pobrań: 7 577
  Brak głosów
 • OoOS Oświadczenie o odrzuceniu spadku
  Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z...
  Liczba pobrań: 6 579
  Brak głosów
 • KRS-WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację ...
  Formularz KRS-WK służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłaszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia  czyli informację obejmującą: sposób reprezentowania...
  Liczba pobrań: 6 223
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • SFJOPZ RZiS (v.1-2) Rachunek Zysków i Strat do sprawozdania dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ...
  Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OPP), z kwotami wyrażonymi w...
  Liczba pobrań: 5 776
  Brak głosów
 • KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  Wniosek KRS-W3 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu...
  Liczba pobrań: 5 561
  Brak głosów