Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • OSPZ Obowiązki stanowiskowe pracownika zatrudnionego jako sprzedawca
  Jako załącznik do umowy o pracę lub jej element znajdujący się w treści umowy, pracodawca powinien przedstawić zatrudnionej osobie dokładny zakres powierdzanych obowiązków. Samo określenie stanowiska pracy nie jest bowiem wystarczające, by...
  Liczba pobrań: 575
  Brak głosów
 • WUNP Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  Numery porządkowe, o których mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy, zwane dalej „numerami porządkowymi”, ustala się w procesie zakładania ewidencji, a w uzasadnionych przypadkach także w procesach jej aktualizacji,...
  Liczba pobrań: 575
  Brak głosów
 • PB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę Pozwolenie na rozbiórkę to decyzja administracyjna, którą należy złożyć, jest rozbierane są:  budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną...
  Liczba pobrań: 567
  Brak głosów
 • UrZP Umowa o realizację zadania publicznego
   
  Liczba pobrań: 567
  Brak głosów
 • POD Protokół odbioru dokumentu
  Zajęcie praw majątkowych związanych z odbieranym dokumentem jest skuteczne z chwilą podpisania niniejszego protokołu przez poborcę skarbowego. Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw majątkowych związanych z dokumentem wykonywać wszelkie...
  Liczba pobrań: 565
  Brak głosów
 • WoU Wniosek o ubezwłasnowolnienie
  Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby...
  Liczba pobrań: 558
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • PP-zał.4 Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o ...
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu, udzielenie pomocy w sporządzeniu...
  Liczba pobrań: 558
  Brak głosów
 • PP-zał.2 Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o ...
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu, udzielenie pomocy w sporządzeniu...
  Liczba pobrań: 558
  Brak głosów
 • PP-zał.1 Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 ...
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu, udzielenie pomocy w sporządzeniu...
  Liczba pobrań: 556
  Brak głosów
 • PP-zał.3 Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o ...
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu, udzielenie pomocy w sporządzeniu...
  Liczba pobrań: 554
  Brak głosów