Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy ↓ | daty | popularności
 • KRS-W1 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka ...
  Wniosek KRS-W1 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku...
  Liczba pobrań: 1 502
  Brak głosów
 • KRS-W-OPP Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu ...
  Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą...
  Liczba pobrań: 2 547
  Brak głosów
 • KRS-W-OPP (archiwalny) Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę ...
  Wniosek KRS-W-OPP stanowi załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeznaczony jest do zgłoszenia przedmiotu działalności pożytku publicznego. Wypełniający oprócz kodu PKD oraz opisu...
  Liczba pobrań: 2 481
  Brak głosów
 • KRS-D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
  Wniosek KRS-D3 składa się w celu wykreślenia dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy....
  Liczba pobrań: 2 232
  Brak głosów
 • KRS-D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
  Wniosek KRS-D2 należy złożyć w przypadku zmiany danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zmiana może dotyczyć wykreślenia jednego wierzyciela i wpisania drugiego. KRS-D2 należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego)...
  Liczba pobrań: 2 080
  Brak głosów
 • KRS-D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
  Wniosek KRS-D1 dotyczy dokonania wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć...
  Liczba pobrań: 2 158
  Brak głosów
 • JPK_VDEK Jednolity Plik Kontrolny
  Od 2019 r. zamiast obecnego pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT – złożysz jeden plik (JPK_VDEK). Od przyszłego roku nie będzie już miesięcznych i kwartalnych rozliczeń podatku VAT. Całość obowiązków w zakresie deklarowania podatku oraz...
  Liczba pobrań: 616
  Brak głosów
 • IoSR Informacja o sporządzeniu remanentu
  Remanent posiada znaczenie zarówno w przypadku zakończenia i otwarcia roku podatkowego, jak również w przypadku likwidacji lub przekształcenia jednostki. Ma on za zadanie wskazać stan składników będących na magazynie jednostki...
  Liczba pobrań: 1 481
  Brak głosów
 • GUS RG-SC_obj (archiwalny) Objaśnienia do formularza RG-SC - Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
  We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać...
  Liczba pobrań: 517
  Brak głosów
 • GUS RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
  We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać...
  Liczba pobrań: 3 920
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)