Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • OoN Oświadczenie o niekaralności
  Oświadczenie o niekaralności należy odróżnić od zaświadczenia o niekaralności. Zaświadczenie zdobywa się w Krajowym Rejestrze Karnym. Koszt wydania dokumentu to 50 zł. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty wydania. Możliwe jest...
  Liczba pobrań: 5 018
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (2 głosy)
 • PO Pozew
  Pozew cywilny powinien spełniać warunki formalne w stopniu, który pozwala uznać pismo za pismo procesowe. Pozew powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli...
  Liczba pobrań: 7 848
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • OOK Oświadczenie o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK
  Oświadczenie o odpowiedzialności karnej potwierdza, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osoby, które składają zeznania służące za dowód w postępowaniu sądowym lub innym i...
  Liczba pobrań: 716
  Brak głosów
 • KRS-Z3 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną ...
  Wniosek KRS-Z3 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółki z o.o. i spółki akcyjnej), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu...
  Liczba pobrań: 2 772
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • KRS-W5 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
  Wniosek KRS-W5 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółdzielni), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego)...
  Liczba pobrań: 1 409
  Brak głosów
 • KRS-W4 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna
  Wniosek KRS-W4 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółki akcyjnej), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego...
  Liczba pobrań: 1 422
  Brak głosów
 • KRS-W3 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona ...
  Wniosek KRS-W3 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu...
  Liczba pobrań: 1 866
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)
 • KRS-ZN (archiwalny) Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w ...
  Formularz KRS-ZN stanowi załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Jeśli składane sprawozdania finansowe i inne dokumenty obejmują wiele okresów sprawozdawczych, wzmianki o nich należy wpisać na kolejnych...
  Liczba pobrań: 1 710
  Brak głosów
 • KRS-WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do ...
  Wniosek KRS-WU stanowi załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące czterech członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Dane członków należy...
  Liczba pobrań: 2 328
  Brak głosów
 • KRS-WM (archiwalny) Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze ...
  Formularz KRS-WM stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. KRS-WM służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej, w tym celu należy w części I. podać kody wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (...
  Liczba pobrań: 1 703
  Brak głosów